niedziela, 29 grudnia 2013

Filozofia-skostniała nauka czy nietypowe umiejętności?

Dzięki licznym mediom jesteśmy okupowani wszędobylską atakującą nas zewsząd szczątkową wiedzą. Kolejne informacje napadają nas znienacka i tak szybko, jak się pojawiły znikają, by zrobić miejsce kilku kolejnym. Współczesną naukę można porównać do reakcji atomowej-niewielka ilość informacji potrafi rozrastać się do niesamowicie wielkich form.
Człowiek może nieco zgubić się w tej kulturze szczątkowej informacji, mieć problem z porządkowaniem -a teraz bardziej, niż kiedykolwiek musimy segregować wiedzę tak, jak to robi się ze śmieciami. Do odpowiednich pojemników wkładamy odpowiednie odpady. Niektóre nadają się do przetworzenia, a inne trzeba po prostu wyrzucić na śmietnik, na którym od czasu do czasu ktoś znowu po nią sięgnie, odnowi ją i zacznie używać.
Ten chaos budzący uczucie zagrożenia i strachu potrzebuje racjonalnego podejścia oraz myślenia, analizy docierających treści. Filozofia jest właśnie taką nauką, która pomoże zapanować nad nieładem, a jednocześnie przypomni najważniejsze pytania i zweryfikuje dotychczasowy stan wiedzy.
Obecnie często zapominamy, że z tej nauki-jeśli ogół zajmujący się wszystkim (a co za tym idzie-niczym) można nazwać nauką we współczesnym tego słowa znaczeniu. Obecnie za nauki uchodzą tylko poważne dziedziny typu: matematyka, fizyka, chemia, informatyka i tym podobne, mające swoje metody badawcze i określony zakres badań.
Nauki humanistyczne ze względu na niezbyt precyzyjne lub brak jakichkolwiek narzędzi traktowane są często z przymrużeniem oka. Jednak powinny być to dla nas dziedziny najważniejsze, ponieważ jeśli nie znamy siebie to nie możemy odkrywać świata, ze względu na brak wiedzy na temat naszych ograniczeń poznawczych.
Filozofia należy do tych nauk, które zajmowały się człowiekiem, i jego miejscem w świecie oraz możliwościami poznawczymi. To z niej wyłoniły się nauki szczegółowe i ze względu na ich istnienie często zapominamy o przydatności filozofii w świecie współczesnych badań. Nauki szczegółowe mają już wyznaczone, wytyczone narzędzia poznania i nie zadają sobie trudu zadawanie pytań o metody docierania do prawdy. Tu w grę właśnie wkracza filozofia, mająca weryfikować te metody.
Oczywiste jednak jest, że początkowe lata studiów to zwykłe pochłanianie dużych ilości materiału. A jak to wygląda w przypadku filozofii? Na pewno dane będzie nam poznanie najważniejszych myśli wielkich uczonych, filozofów. Jednak nie o to w tym kierunku chodzi.
Filozofia to przede wszystkim wyrabianie ciągłego krytycznego-w sensie analitycznym-myślenia. Pozwala rozwinąć umiejętności retoryczne, analizę nauki oraz daje podstawę do rozwoju zainteresowań w naukach szczegółowych.
Jednak nikt z nas nie idzie na studia dla samej pasji. Chcemy nasze umiejętności potwierdzić posiadanym dyplomem, dlatego nie powinien być to wybór przypadkowy, ponieważ łatwiej przychodzi nam poszerzanie wiedzy na temat, który w jakiś sposób przyciąga nas.
Dla mnie studia te są uzupełnieniem wiedzy humanistycznej, możliwością nabycia dodatkowych umiejętności, a przede wszystkim twórczego myślenia. Większość kierunków kładzie nacisk na powielanie wiedzy-co oczywiście w granicach rozsądku jest dobre-na filozofii znajdziemy jednak możliwość naszego rozwoju analitycznego rozumowania i twórczego podejścia do wielu problemów, co niewątpliwie jest przydatne na rynku pracy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz