środa, 25 grudnia 2013

wartości chrześcijańskie

Często powołujemy się na wartości chrześcijańskie, etykę chrześcijańską, moralność chrześcijańską, nie do końca wiedząc, co mamy na myśli i nie do końca będąc świadomym korzeni tych przekonań.
Z punktu widzenia katolickiego wszelkie wyznania inne niż nasze są złe. Katolicy mówią: "To my mamy monopol naprawdę i zbawienia. Inne religie tego nie mogą zapewnić".
Zapominamy jednak, że katolicyzm to jeden z wielu odłamów chrześcijaństwa, powstałego na początku naszej ery. Samo chrześcijaństwo natomiast to z kolei jeden z wielu nurtów semickich, żydowskich, czego dowody możemy znaleźć w Ewangeliach napisanych przez Apostołów, którzy byli Żydami i wyznawali żydowskie wartości, przestrzegali żydowskich świąt, obyczajów.
Sam Chrystus też jest Żydem!!! czego wielu wydaje się nie wiedzieć lub udawać, że nie pamięta.
Nowy odłam judaizmu (bo w końcu tym na początku było chrześcijaństwo) było skierowane głównie do Żydów. Osoby „niewierne" nie mogły uczestniczyć w naukach Chrystusa. Dopiero z powodu małego zainteresowania wśród wyznawców Jahwe pojawia się koncepcja głoszenia „słów prawdy" również „niewiernym".
Chrześcijaństwo, jako judaistyczna sekta, niewiele miało wspólnego z obecnym katolicyzmem, który również może być uznany za sektę chrześcijaństwa, a co za tym idzie, sektę judaizmu (podobnie jak islam, który wyłonił się z chrześcijaństwa wschodniego).
Prześladowanie chrześcijaństwa w Jerozolimie, jako niebezpiecznej dla judaizmu sekty, spowodowało jego otwarcie się na „innych", a tymi innymi byli poganie. I tu wkraczały wielkie problemy wyznaniowe, kultowe, ponieważ wcześniej uważano, że aby być Chrześcijaninem, należy stać się Żydem. Jeden z ojców konserwatywnej myśli kościoła, Jakub Sprawiedliwy, uważał, że aby stać się Chrześcijaninem należy stać się Żydem, czyli poddać się obrzezaniu.
Zwolennicy nurtu liberalnego, który później został poparty, uważali, że wystarczy uwierzyć w Chrystusa.
Pierwszy sobór, który odbył się w Jerozolimie w 70 roku, to czas, kiedy Żydzi w nowej religii tracą na znaczeniu.
Prześladowanie Chrześcijan w Cesarstwie Rzymskim jest jednocześnie związane z prześladowaniami Żydów ze względu na ich bunt przeciwko bogom państwowym (czyli w oczach państwa- za ateizm).
Ów ateizm był również problemem Chrześcijan, ponieważ wchodzili w konflikt z władzą ze względu na podatek, który był przeznaczony na świątynie państwowych bogów, a to było niezgodne z ich ideami.
Wracając jednak do głównego tematu, czyli praw i norm Chrześcijańskich, należy pamiętać, że są one całkowicie oparte na Starym Testamencie, czyli na etyce żydowskiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz