niedziela, 9 lutego 2014

Rafał A. Ziemkiewicz "Polactwo"


W "Polactwie" Ziemkiewicz nie opisuje charakteru narodowego Polaków, bo w istnienie takowego nie wierzy, ale maluje obraz znaczącego odsetka narodu polskiego. Typowy przedstawiciel gatunku nazwanego "polactwem" ma swoje korzenie w folwarcznym chłopie, którego PRL i opozycjoniści oraz powstająca III RP postawił na piedestale społeczeństwa  w nieznacznie zmodyfikowanej formie do dziś, postawiły na piedestale społeczeństwa.
Władze nad tą grupą społeczną roztaczały opiekę niczym troskliwa matka, a ona po swojemu kantuje ją jak niegdyś fornal swego folwarcznego pana. "Polactwo" to chamstwo przejawiające się w deptaniu wszelkich zasad przyzwoitości, tępieniu słabszego i włażeniu w tyłek silniejszemu, nieuczciwości i braku troski o wspólnotę, nieufności, zawiści i niechęci do zmiany swego losu, bez refleksyjnym zwalaniem winy na rządzących, którzy swoje korzenie posiadają wśród mas chłopskich.
Kombinatorstwo swoje podstawy miało w ciągłych brakach wszystkiego, rządach niedouczonych i zideologizowanych robotników, donosicielstwie i niskim wynagrodzeniu, które hamowały wszelką inicjatywę społeczną oraz zniechęcały do jakiejkolwiek pracy. Istotnym czynnikiem kształtującym wiele wybitnych był również mur zwany "niemożnością", przez który posiadamy wiele stereotypowych cech negatywnych obecnych jedynie na terenie naszego kraju nasiąkniętego barierami psychicznymi i politycznymi.
Ziemkiewicz nie opisuje tu całego społeczeństwa, ale tendencje, jakie towarzyszą życiu wielu jednostek usiłujących przetrwać w niekorzystnych warunkach politycznych powstałych przez dokonywanie złych wyborów rządzących, nieodpowiednie sympatie ideowe w przeszłości oraz władze wrogie narodowi. "Polactwem" są tu cechy polegające na kombinatorstwie, oszukiwaniu, okłamywaniu i wyzysku innych.
Ziemkiewicz po raz kolejny raczy nas znakomitą publicystyką ubarwioną ciekawymi spostrzeżeniami i porównaniami oraz niekiedy ostrym językiem. Poza wciągającym żywym językiem nie dowiemy się niczego nowego  polskiej polityce i historii. Książka jednak pozwoli nam na niektóre sprawy spojrzeć z innej perspektywy (nurt odmienny od prezentowanego w popularnych mediach) pokazującej zmiany ustrojowe i gospodarcze naszego kraju w ostatnim stuleciu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz