czwartek, 18 maja 2017

konkurs im. Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej

Stowarzyszenie „Venae Artis” we współpracy z Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ ogłosiło konkurs im. Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską dotyczącą kina polskiego lub edukacji audiowizualnej. Mogą w nim wziąć udział absolwenci, którzy ukończyli studia od 1 maja 2016 do 30 kwietnia 2017. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 czerwca 2017 roku. Konkurs adresowany jest do filmoznawców, kulturoznawców, polonistów, pedagogów oraz przedstawicieli wszystkich innych dyscyplin, które – choćby na marginesach – zajmują się kinem lub edukacją audiowizualną. Nagroda ma charakter finansowy.
Regulamin i szczegółowe informacje można znaleźć pod następującym linkiem:
http://filmoznawstwo.uni.lodz.pl/aktualnosci/item/208-konkurs
Zachęcam Państwa do rozpropagowania konkursu, szczególnie wśród promotorów prac magisterskich oraz absolwentów, którzy mogliby być zainteresowani udziałem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz