środa, 20 lipca 2016

Józef Aleszczyk "Rachunkowość finansowa od podstaw"http://sklep.zysk.com.pl/rachunkowosc-finansowa-od-podstaw-wyd-stan-prawny-31-12-2015.html
Józef Aleszczyk, Rachunkowość finansowa od podstaw, Poznań „Zysk i S-ka” 2016
Jak na podręcznik wprowadzający w bardzo ścisłą dziedzinę przystało „Rachunkowości finansowej od podstaw” nie czyta się jednym tchem, ale sięga się po niego regularnie, aby poszerzyć swoją wiedzę, dowiedzieć się w jaki sposób skutecznie analizować działalność podmiotów gospodarczych, co jest niezwykle ważne w umiejętnym zarządzaniu finansami. Autor uświadamia nas, że znajomość podstaw powala również na analizę źródeł historycznych. Początki tej pozornie groźnej i trudnej dziedziny sytuuje w starożytnym Egipcie, kiedy używano papirusów do spisywania tego, co okazało się zbyt ulotne dla ludzkiej pamięci. Takich źródeł nie brakuje też w Grecji, Mezopotamii oraz Rzymie. Przełom w tej dziedzinie sytuuje w średniowieczu, które często błędnie kojarzy nam się z wiekami ciemnymi. Kupiectwo i bankierstwo wymusiły prowadzenie ksiąg umożliwiających odnalezienie się w dużej ilości danych. Podkreśla też, że pierwsze naukowe prace dotyczące prowadzenia rachunkowości powstały już w XV wieku.
Po historyczno-definicyjnym wprowadzeniu czytelnik znajdzie bardzo pomocne informacje dotyczące prowadzenia dokumentacji operacji gospodarczych, zasad funkcjonowania kont księgowych, ewidencji aktywów, klasyfikacji rozrachunków. W podręczniku bardzo dokładnie i prosto opisano wszystkie zjawiska gospodarcze, które przedsiębiorca powinien zarejestrować, utrwalić w księgach. Józef Aleszczyk pokazuje, w jaki sposób analizować zapisane przez innych dane, jak prowadzić rachunkowość, aby móc ją łatwo wykorzystać do analizy zmian zachodzących w przedsiębiorstwie.
„Rachunkowość finansowa od podstaw” to książka pozwalająca na zrozumienie i interpretację własnych działań gospodarczych. Prosty język, przejrzystość, rozrysowanie problemów w tabelach sprawiają, że czytelnik do swoich rąk dostaje podręcznik bardzo praktyczny. Książkę polecam studentom kierunków ekonomicznych, politycznych, socjologicznych, historycznych oraz przedsiębiorcom stawiającym pierwsze kroki w analizowaniu danych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz