piątek, 5 września 2014

Michael H. Brown "Ostatnia godzina"

http://www.mwydawnictwo.pl/p/1185/ostatnia-godzina
Michael H. Brown, Ostatnia godzina, Kraków „wydawnictwo m” 2014
„Ostatnia godzina. Żyj świadomie - czas ucieka !” Michaela H. Browna to książka o kolejnych objawieniach Maryjnych, jakie miały miejsce w kościele katolickim od XIX wieku. Adresat czy tylko pośrednik każdego miał zmusić do refleksji, zmiany postępowania i przestrzec przed katastrofami w przededniu kolejnych katastrof, jakimi dla ludzi są wojny. Wszystkie zostały zestawione z wydarzeniami XX wieku. Wszystko to dzieje się w kontekście nowych ruchów spirytualistycznych i powstawania kolejnych sekt. Tajemnice i sploty dziwnych wydarzeń są tu tłumaczone działaniami Antychrysta, który ma swoją potęgę ujawnić w czasach ostatecznych. Ludzie coraz częściej ulegają siłom zła. Autor stara się wszystkie objawienia, czas, kontekst i odbiorcę opisać przystępnie oraz wyjaśnić przestrogi. Jego książka ma być przestrogą przed lekceważeniem wskazówek danych przez ukazującą się Maryję. Wszystko troszeczkę zgodnie z ideą: im mroczniej i straszniej tym lepiej.
„Ostatnia godzina” jest zbiorem odczuć ludzi z całego świata opowiadających o swoich spotkaniach z Marią i niezwykłości owych widzeń, które kończą się nawoływaniem do modlitwy. Książka dla niewierzących może być ciekawym spojrzeniem na ludzi całkowicie oddanych wierze, a dla wierzących wyjaśnieniem wielu tajemnic i wzmocnieniem przekonań oraz pogłębić przekonanie o konieczności kierowania się w życiu wiara i przekazanymi przez Marię wskazówkami. Adresatami książki są chrześcijanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz