czwartek, 9 lipca 2015

Dariusz Wilczak "Most"http://www.wydawnictwofronda.pl/most-tajna-operacja-przerzutu-zydow
Dariusz Wilczak, Most. Tajna operacja przerzutu Żydów. Moskwa-Warszawa-Izrael, Warszawa „Fronda” 2015
O przymusowych wysiedleniach Żydów w czasach komunizmu wie każdy. Temat wielokrotnie poruszali pisarze, poeci, reżyserzy, dziennikarze. Zorganizowany przez władze powrót do ojczyzny przodków postrzegamy jako prześladowanie. Niewiele osób słyszało o podobnej akcji w latach 90, a jeśli już o niej się dowiedzieli to postrzegana jest jako wyzwolenie z niewoli, możliwość powrotu do lepszego świata wolnego od kryzysu gospodarczego powstałego przez lata nieumiejętnych rządów wycieńczających Związek Radziecki i prowadzący do jego rozpadu. Po utracie wpływów Rosja staje się krajem zmagającym się z wieloma problemami. Uciekający z niej Żydzi są pewnego rodzaju uwolnieniem od kłopotów, a nowy świat w postaci Izraela, w którym powinien zamieszkać każdy Żyd staje się możliwością pozbycia się ciężaru oraz szansą dla tych, których marzeniem jest zamieszkanie w USA.
„Most” Dariusza Wilczaka to bardzo dobra publikacja przybliżająca nam nie tylko historię niezwykłej wędrówki (aliji) do ziemi danej Żydom przez Boga, ale i skróconym przeglądem ważnych wydarzeń w historii narodu wybranego. Autor przybliża nam specyfikę skomplikowanych stosunków w tej części świata, wyjaśnia dlaczego Polska jest dla Arabów ważnym krajem, którego omijają ataki terrorystyczne, pokazuje jak bardzo emigranci zmienili oblicze Izraela, wskazuje na organizacje i ich udział w akcji, podczas której nie trzeba było stosować przymusu wyjazdu, jak było to podczas wcześniejszych wysiedleń.
Książkę Dariusza Walczaka polecam wszystkim zainteresowanym historią Żydów, polityką, akcjami służb tajnych, uczestnictwem polskich przedsiębiorców i polityków w akcji przeprowadzenia prawie stu tysięcy Żydów do ich ojczyzny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz