Etykiety

czwartek, 7 grudnia 2017

OSIEKI 1963-1981 | ogólnopolska konferencja | 7 grudnia, godz.10-20

7 grudnia 2017
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3, Warszawa
sala multimedialna
wejście od ul. Burschego

W nawiązaniu do obchodów stulecia ruchu awangardowego w Polsce
Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA
oraz Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową poświęconą fenomenowi kolekcji osieckiej, która jest obecnie przechowywana w Dziale Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie.
Kolekcja osiecka powstawała podczas Międzynarodowych Spotkań Artystów, Naukowców i Teoretyków Sztuki w Osiekach, odbywających się w latach 1963–1981, które na trwale wpisały się w dzieje polskiej neoawangardy, w znaczący sposób wpływając na praktykę artystyczną oraz towarzyszącą jej refleksję teoretyczną lat 60. i 70. XX wieku. Zarówno plenery jak i kolekcja zaistniały dzięki inicjatywie artysty i animatora życia artystycznego Mariana Bogusza (1920–1980), który w porozumieniu z Jerzym Fedorowiczem (ur. 1928), artystą związanym z Koszalinem, opracowali wstępne założenia programowe plenerów osieckich. Wszechstronna działalność Bogusza jest obecnie prezentowana na wystawie monograficznej w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki (6 listopada 2017 – 4 lutego 2018). Jego umiejętność zjednywania różnych środowisk twórczych zaowocowała cyklem spotkań i przedsięwzięć sytuowanych poza wielkomiejskimi centrami, w ramach których artyści prezentowali nowe spojrzenie na formę i funkcję sztuki.
Proces budowania kolekcji osieckiej został przerwany wprowadzeniem stanu wojennego. W swym ostatecznym kształcie kolekcja, na którą składają się zarówno dzieła sztuki, w tym filmy, jak i dokumentacja multimedialna rejestrująca przebieg spotkań, jest jednym z najciekawszych zbiorów o ogromnym potencjale badawczym. Istniejące już opracowania, przybliżające dorobek spotkań w Osiekach i Łazach, zarysowują wiele wątków, które w pełni zasługują na przypomnienie i rozwinięcie. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się okazją nie tylko do współczesnych reinterpretacji osieckich spotkań, ale i do pogłębionej refleksji nad podobnymi inicjatywami lat 60. i 70. XX wieku, które podejmowano w Europie Środkowo-Wschodniej.

Program:
 • 10:00 – Powitanie
  Hanna Wróblewska – dyrektor Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki
  Luiza Nader – prezes Sekcji Polskiej AICA
 • 10:15–10:45 Walentyna Orłowska, Kolekcja Osiecka – historia, stan aktualny i co dalej?
 • 10:45–11:15 Ewa Kowalska, Archiwalia osieckie. Charakterystyka, stan zachowania, potrzeby konserwatorskie
 • 11:15–11:45 Agnieszka Popiel, Jerzy Fedorowicz. Rytm życia, rytm czasu, rytm sztuki
 • 11:45–12:15 Dyskusja
  moderator: Anna Maria Leśniewska
 • 12:15–12:30 Przerwa na kawę
 • 12:30–13:00 Janusz Zagrodzki, Galeria Sztuki Nowoczesnej w Koszalinie według założeń Mariana Bogusza
 • 13:00–13:30 Marcin Lachowski, Plenery w Osiekach 1963-1967 – w poszukiwaniu nowej formuły nowoczesności
 • 13:30–14:00 Łukasz GuzekLinia – czyli co łączy nurty awangardy polskiej?
 • 14:00–14:30 Dyskusja
  moderator: Piotr Majewski
 • 14:30–15:00 Obiad
 • 15:00–15:30 Luiza Nader, Wspólnota wyobraźni. Konceptualizm w Osiekach
 • 15:30–16:00 Magdalena Worłowska, Zaangażowane ekologicznie działania artystów na plenerach osieckich i innych przeglądach sztuki doby PRL-u
 • 16:00–16:30 Anna Maria Leśniewska, Przekształcanie porządku. Osiecka performatyzacja sztuki
 • 16:30–17:00 Dyskusja
  moderator: Marcin Lachowski
 • 17:00–17:15 Przerwa na kawę
 • 17:15–17:45 Gabriela Świtek, Ekspozycje. Koszalińskie plenery 1963–1968 w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych
 • 17:45–18:15 Dorota Jarecka, Mała utopia awangardy. Kolekcje Osiecka i Studio jako lokalne zawiązki muzeów sztuki współczesnej w PRL
 • 18:15–18:45 Wojciech Ciesielski, Już po Osiekach?
 • 18:45–19:45 Dyskusja podsumowująca
  moderator: Łukasz Guzek

Komitet naukowy
dr Anna Maria Leśniewska, Sekcja Polska AICA
dr Luiza Nader, Sekcja Polska AICA, Prezes
dr hab. Gabriela Świtek, Sekcja Polska AICA, Wiceprezes
Hanna Wróblewska, dyrektor Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza