Etykiety

środa, 4 marca 2020

KONKURS: Ja, przyroda, ekologia, życie...

JA, PRZYRODA, EKOLOGIA, ŻYCIE...
Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych
i nauczycieli bibliotekarzy oraz ich uczniów

Wydawnictwo Zakamarki oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
ogłaszają konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych oraz bibliotekarzy szkolnych oraz ich uczniów
na projekt edukacyjny dotyczący funkcjonowania człowieka w przyrodzie.

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych i nauczycieli bibliotekarzy
do przygotowania projektu edukacyjnego,
w którym poruszone zostaną kwestie związane z relacją człowiek-środowisko.
Może to być dedykowana lekcja, spotkanie, debata, sadzenie drzew,
zakładanie ogródka, zadanie plastyczne, wystawa, gra lub konkurs,
np. na najbardziej zieloną klasę lub mistrza wiedzy ekologicznej.

Inspiracji należy szukać w książkach Wydawnictwa Zakamarki,
z których wiele dotyka tematyki przyrodniczej i relacji człowieka z przyrodą.
Znajdźcie w którejś z książek punkt wyjścia, a potem puśćcie wodze fantazji – inwencja należy do Was!
Listę książek, z których można czerpać inspirację, znajdziecie w Regulaminie Konkursu.
 
W zadaniu może wziąć udział klasa pod opieką nauczyciela lub bibliotekarza lub grupa uczniów
skupiona przy bibliotece szkolnej pod opieką nauczyciela lub bibliotekarza.
W jednej szkole może być realizowanych kilka projektów, każdy z inną klasą lub grupą.

Pracą konkursową będzie opis zrealizowanego działania i jego efektów wraz z dokumentacją wizualną.

Czas trwania działania: II półrocze roku szkolnego 2019/2020.
Termin nadsyłania pracy konkursowej upływa 25 maja 2020 roku.
Wyniki zostaną ogłoszone do 10 czerwca 2020 roku.

Nagrodami w konkursie są książki Wydawnictwa Zakamarki (niektóre z autografami autorów),
a dla nauczycieli – książki metodyczne oraz dwa vouchery o wartości 50 zł każdy
do wykorzystania przy opłacie za szkolenie organizowane przez poznański ODN.
 
Ważne: przed przystąpieniem do konkursu przeczytajcie REGULAMIN.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza