Etykiety

środa, 22 sierpnia 2018

Konferencja: Od zwoju do e-booka. Rola tekstów religijnych

Instytut Studiów Międzykulturowych UJ Uniwersytet Jagielloński
oraz Komisja Etnograficzna PAU Polska Akademia Umiejętności
zapraszają do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji: OD ZWOJU DO E-BOOKA. KULTUROTWÓRCZA ROLA TEKSTÓW RELIGIJNYCH Kraków, 15–16 października 2018 r.
W trakcie konferencji przedmiotem dyskusji proponujemy uczynić różnorodne gatunki wypowiedzi, które nazywamy „tekstami”, chociaż w wielu przypadkach ich oddziaływanie nie ogranicza się do słowa pisanego. Ich wspólnym elementem, jest związek z sacrum - dobrze odczuwany przez użytkowników, niekiedy wbrew intencjom ich twórców i pierwotnemu przeznaczeniu. Naukowemu oglądowi poddać chcemy nie tylko teksty liturgiczne i kanoniczne, doktrynalnie poprawne, ale również ich popularne przekształcenia oraz adaptacje, apokryfy; gatunki przeznaczone do dewocji i zastosowań prywatnych, takie jak: modlitwy okolicznościowe, formuły magiczne i o charakterze amuletowym. Nie ograniczamy się również do tradycyjnych form przekazu. Wobec obserwowanych zmian kulturowych konieczne bowiem, są badania treści krążących współcześnie - nieformalnie i w obiegu elektronicznym, wirtualnym. Ciekawy dla nas jest nie tyle aspekt teologiczny i filologiczny wskazanych form wypowiedzi o charakterze religijnym, ale konteksty kulturowe, w jakich funkcjonują oraz sposoby wykorzystania tych tekstów przez współczesnych odbiorców. Do aktywnego udziału w przedsięwzięciu i zgłaszania propozycji tytułów wystąpień zachęcamy w szczególności antropologów, etnologów, historyków, kulturoznawców, religioznawców, literaturoznawców, a także osoby podejmujące w swych badaniach wskazaną problematykę lub zainteresowanych funkcjonowaniem i kulturotwórczym oddziaływaniem szeroko rozumianych tekstów łączonych z różnymi religiami. Wśród interesujących nas tematów znajdują się następujące, przykładowe zagadnienia:
 Kulturowe oddziaływanie kanonicznych tekstów judaizmu, chrześcijaństwa, islamu w kontekstach pozasakralnych,
 Funkcjonowanie apokryfów i tekstów niekanonicznych w kulturach,
 Księgi religijne, modlitewniki, druki ulotne jako dziedzictwo materialne i duchowe,
 Przekształcenia tradycyjnych narracji religijnych w kulturach ludowych,
 Praktyki i wierzenia związane z księgami i innymi tekstami religijnymi,
 Popkulturowe trawestacje tekstów religijnych,
 Teksty religijne w Internecie.
Na propozycje referatów wraz ze streszczeniami (do 1000 znaków) czekamy do 20 września 2018 r.
Na propozycje referatów wraz ze streszczeniami (do 1000 znaków) czekamy do 20 września 2018 r.
Formularz rejestracji jest dostępny na stronie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7jGNeO9I9jX_uk5RI0A15m7WkJ8qjfdbtHr3f3iEJR0j8ug/viewform
Kontakt: kultura.uj.konferencja@gmail.com
Opłata rejestracyjna wynosi: 350 PLN.
Opłata obejmuje koszty uczestnika związane z konferencją, w tym: materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach, przerwy kawowe, lunch.
Koszty noclegu uczestnicy pokrywają samodzielnie.
Planowana jest publikacja recenzowanej monografii naukowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tekstów do druku.
Udział bez referatu nie wymaga rejestracji i jest bezpłatny!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza