Etykiety

środa, 25 maja 2016

Anthony Giddens "Socjologia"Anthony Giddens, Socjologia, tł. Alina Szulżycka, Warszawa „PWN” 2012
Socjologia jest jedną z nauk, w których człowiek, jego zachowania w społeczeństwie, grupy społeczne i wszelkie zależności oraz zmiany są ważnym materiałem badawczym. Ze względu na wystarczająco długą (ponad sto lat) tradycję oraz ludzkie zainteresowanie człowiekiem i jego funkcjonowaniem (od starożytności) posiadamy wiele książek wprowadzających do tej bardzo ważnej dziedziny. Do jednej z lepszych należy „Socjologia” Anthonego Giddensa przybliżająca czytelnikom problemy poruszane przez tę naukę oraz uświadamiającą nas jak wielkie zmiany dokonały się w społeczeństwie.
Obszerny podręcznik akademicki napisano tak prostym językiem, że mogą po niego sięgnąć osoby nieposiadające specjalistycznego wykształcenia, ale chcące poszerzać horyzonty swojej wiedzy, spojrzenia na świat. W pierwszej części autor dokładnie wyjaśnia czym jest socjologia, jakie były najważniejsze myśli, dlaczego jest tak bardzo ważna w życiu każdego człowieka, jakie kierunki obierają obecne próby zdefiniowania relacji między ludźmi. W kolejnym pozwoli zrozumieć czytelnikom czym jest kultura, dlaczego jest tak ważna w społeczeństwie, dlaczego socjolodzy, antropolodzy i inny badacze społeczeństw posługują się odmiennym pojęciem „kultura” niż to znane nam potocznie odnoszącym się do „lepszych” (aprobowanych społecznie) zachowań. W trzeciej części przyglądamy się zmianom zachodzącym w naszym otoczeniu, dzięki czemu nie zabraknie refleksji nad globalizacją i regionalizacją.
W kolejnych rozdziałach dowiemy się w jaki sposób socjolodzy badają życie codzienne, jak postrzegane i definiowane są relacje międzyludzkie, jakie elementy codzienności są kształtowane przez naszą kulturę, w jaki sposób nasze upodobania seksualne zależą od społeczności, w której się wychowujemy, jak bardzo normy społeczne kształtują zachowanie w różnych sytuacjach oraz dlaczego odgrywanie zdefiniowanych społecznie ról jest bardzo ważne. Nie zabraknie tam również obszernego rozdziału poświęconego rodzinie i jej przeobrażeniom. Całość podsumowuje przegląd niektórych metod badawczych stosowanych w socjologii.
„Socjologia” Giddensa jest świetnym podręcznikiem akademickim, z którym powinni zapoznać się już kandydaci na te studia oraz studenci wszystkich kierunków humanistycznych. Niezwykła prostota pozwoli badaczom z innych nauk nabrać odpowiedniej perspektywy w czasie prowadzenia badań dotyczących zachowań jednostek, grup i społeczeństw. Poza świetnym opracowaniem zagadnienia w książce znajdziemy bogatą propozycję tekstów, po które możemy sięgnąć w celu pogłębienia naszej wiedzy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz