Etykiety

piątek, 11 października 2019

"Sen pijanego poety" reż. Dinga Yitenga

Sen pijanego poety
Spektakl Studia Teatralnego Dinga Yitenga
5/11/2019 {wtorek} 19:00
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli

Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc
👉https://bit.ly/2kGPOx4
W języku chińskim z angielskimi napisami

Pewien poeta, pochodzący z odludnej zachodniej części Chin, od wielu lat mieszka samotnie w górach. Brak mu ogłady, jest szalony i bez grosza, nie stać go nawet na parę butów. Ale posiada dar poezji. Cesarz wzywa go do siebie i oferuje zapłatę za napisanie wiersza, który ma wyrażać miłość władcy do jego pięknej konkubiny. Po przybyciu na dwór cesarski, wypełniony szykownymi dworzanami, poeta jest olśniony jego przepychem. Pragnie zdobyć nie tylko bogactwo, lecz także sławę i chwałę. Jednak wiersz zostaje powiązany ze skandalem, a nawet masakrą w rodzinie cesarskiej, i autora skazano na banicję. Poeta topi swoje smutki w alkoholu, przypadkiem wpada do studni, a następnie udaje się do odległej krainy, gdzie ludzie otaczają poezję wielkim podziwem i wierzą, że posiada ona magiczną moc leczenia chorób, oczyszczenia z grzechu i wypędzenia zła. Miejscowi nazywają przybysza Pijanym Poetą i uważają, że może on pomagać ludziom i przekazać im ideę „逍遥” (xiao yao), co oznacza beztroskę i nieskrępowanie. Ale czy rzeczywiście tak jest? Pełne podziwu i szacunku oblicza miejscowych mogą skrywać niebezpieczną tajemnicę.

Realizatorzy:
Nadzór: Jiang Tao
Reżyseria: Ding Yiteng
Dramaturgia: Liu Miyang, Ding Yiteng
Tłumaczenie: Aegean Liu
Występują: Ding Yiteng, Wei Lan, Feng Tian, He Xindi, Wang Tianqi
Scenografia: Tong Sijun
Światło: Kong Wei, Wei Jia
Makijaż: Zhang Xiaoyu, Zhu Xin
Rekwizyty i plakaty: Li Meng
Materiały filmowe: Wu Andi
Inspicjent: Zhang Daohan
Producent wykonawczy: Mariah Chen
Produkcja: Studio Teatralne Ding Yiteng i Beijing Ran Ran Teng Jun Cultural Media Co
Współpraca: Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret
Specjalne podziękowania dla Eugenia Barby (Odin Teatret).
Spektakl zainspirowany sztuką „Pałac Wiecznego Życia” Honga Shenga, powstałą w okresie panowania dynastii Qing (XVII–XX w. n.e.), oraz powieścią „Da Tang Li Bai” tajwańskiego pisarza Zhanga Dachuna.
Partner: Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim
Premiera: 8 września 2017
Język: chiński z angielskimi napisami
Czas trwania: 90 min

Więcej informacji: https://bit.ly/2orIPx4

***
Dream of a Drunken Poet
Performance by Ding Yiteng’s Theatre Studio

Tue 5 November 2019, 19:00
Na Grobli Studio, the Grotowski Institute

Admission free, advance booking required 👉https://bit.ly/2kGPOx4
Languages: Chinese with English captions

A poet who comes from a secluded part of western China has been living alone in the mountains for many years. He is rough, awkward, mad and penniless, unable to afford even a pair of shoes. But he has a gift for poetry. He is paid to write a poem to serve as a token of the Emperor’s love for a beautiful concubine of his. After arriving at the Emperor’s court ‒ a clean, dazzling place filled with elegant courtiers ‒ the poet is much impressed by it. He wants to earn not just wealth but also fame and glory. However, his poem is linked to a scandal and massacre in the royal family. His ambition backfires and he is expelled. The sad poet soaks himself in alcohol and falls into a well before going to a far-off land where poetry is admired and hailed as having magical power to cure illnesses, cleanse ‘sin’ and expel ‘evil’. The poet, whom the locals call Drunken Poet and regard as able to help people and impart the idea of ‘逍遥’ (Xiao Yao), a Chinese phrase meaning to be care-free and unfettered. But is that really so? The locals’ reverent faces hide a dangerous secret.

Credits:
Supervisor Jiang Tao
Director Ding Yiteng
Writers Liu Miyang, Ding Yiteng
Translator Aegean Liu
Actors Ding Yiteng, Wei Lan, Feng Tian, He Xindi, Wang Tianqi
Stage designer Tong Sijun
Lighting designer Kong Wei, Wei Jia
Modelling designer Zhang Xiaoyu, Zhu Xin
Poster & props designer Li Meng
Film footage Wu Andi
Stage manager Zhang Daohan
Executive producer Mariah Chen
Production Ding Yiteng’s Theatre Studio and Beijing Ran Ran Teng Jun Cultural Media Co
Collaboration Nordisk Teaterlaboratorium
Special thanks to Mr Eugenio Barba (Odin Teatret)
This piece is inspired by The Palace of Eternal Life, a play written by Hong Sheng in the Qing period (17th-20th century AD), and by the novel Da Tang Li Bai by the Taiwanese writer Zhang Dachun.
Running time 90 minutes
Premiered on 8 September 2017
Language Chinese with English captions

More information: https://bit.ly/2mQchg1

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza