Etykiety

piątek, 5 grudnia 2014

Szymon Marcińczak "Segregacja społeczna w mieście postsocjalistycznym"http://wsfiz.osdw.pl/ksiazka/Marcinczak-Szymon/Segregacja-spoleczna-w-miescie-postsocjalistycznym,64209701475KS
Szymon Marcińczak, Segregacja społeczna w mieście postsocjalistycznym. Bukareszt, Warszawa i Tallin na początku XXI wieku, Łódź „Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego” 2013
Każdego dnia natrafiamy na ślady segregacji: od wagi, przez wzrost po wygląd. Do tego dochodzi segregacja społeczna, która ma wymiar ekonomiczny i rasowy. Jej analiza zwykle ogranicza się do obszaru miasta, w którego ramach możemy dostrzec różne grupy społeczne, które w dobrze uporządkowanych społecznościach tworzą dzielnice. Zjawisko to nie jest obce historii naszego kraju. Nie brakowało w nim przecież gmin żydowskich (gett), dzielnic cygańskich czy zamieszkałych przez zamożnych fabrykantów, kupców, arystokrację czy zubożałą szlachtę. Powojenne porządki zatarły owe różnice. Zrównanie wszystkich ludzi (z uwzględnieniem równych i „równiejszych”) odbija się na pejzażu naszych miast. Zmiana ustroju przyczyniła się do kolejnej przemiany w tworzeniu gospodarki i społeczeństwa. Dochody mieszkańców uległy większemu zróżnicowaniu, co przekłada się na wzrost segregacji społecznej i etnicznej. Możliwość swobodnego przepływu ludności, globalizacja i ekonomiczne ograniczenia przyczyniają się do zmiany wizerunku miast.
O ile segregacja w krajach Zachodu jest już ustalona to na terenach posocjalistycznych zaczyna ona dopiero przebiegać. Szymon Marcińczak w swojej pracy „Segregacja społeczna w mieście postsocjalistycznym” bierze pod lupę obecny wygląd trzech miast: Bukareszt, Warszawę, Tallin. Wszystkie łączy dawne ujednolicenie społeczne i rosnąca różnorodność. Autor analizuje wygląd miast w trakcie i tuż po zakończeniu socjalizmu oraz rozmieszczenie warstw społecznych na początku XXI, by porównać kierunki zmian zachodzące w tych miastach. W badaniach nie zabraknie analizy segregacji i sposobów jej zachodzenia w zależności od funkcjonującego w państwie ustroju.
Szymon Marcińczak uświadamia nam jak wielki wpływ ma segregacja na nasze życie: od edukacji przez pracę po rozrywki. Rozróżnia on również segregację społeczną od nierówności społecznych czy segmentacji społeczno-mieszkaniowej. Porównanie przemian przebiegających w miastach, które mają podobne korzenie ekonomiczne sprawia, że możemy bardziej świadomie spojrzeć na zmiany zachodzące w naszym kraju. Jak wielkie one są o tym dowiemy się podczas czytania „Segregacji społecznej w mieście postsocjalistycznym”.
Pracę Szymona Marcińczaka polecam wszystkim zainteresowanym przemianami zachodzącymi w krajach postsocjalistycznych w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Książka ta na pewno będzie bardzo dobrym wstępem do kolejnych badań nad zmianami wizerunków miast oraz przemian społecznych.  Liczne odwołania do literatury krajowej i zagranicznej będą dobrą bazą wyjściową do samodzielnego zgłębiania tematu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza