Etykiety

środa, 22 lipca 2015

Meyer, Nelson, Moneymaker i in. "Zbadaj ewolucję. Argumenty za i przeciwko neodarwinizmowi"http://www.wydawnictwofronda.pl/zbadaj-ewolucje-argumenty-za-i-przeciw-neodarwinizmowi
Meyer, Nelson, Moneymaker i in., Zbadaj ewolucję. Argumenty za i przeciwko neodarwinizmowi, tł. Michał Chabetek, Warszawa „Fronda” 2015
XIX wiek był czasem powstawiania wielu teorii rewolucyjnych, których prawdziwość sprawdzano w XX wieku, a niektóre są sprawdzane do dziś i mają swoich wyznawców. Obok teorii politycznych, do jakich należał marksizm, powstało wiele tez z nauk biologicznych. Jedną z nich jest ewolucjonizm sformułowany przez Karola Darwina. Od początku miał wielu zwolenników i wrogów. W XX wieku jednym z pierwszych, którzy trzeźwo popatrzyli na teorie Darwina był Karl Popper, twórca racjonalizmu krytycznego, którego narzędziem była falsyfikowalność twierdzeń, o której niestety nie wspomina się w szkołach (polecam „Nędzę historyzmu”)
„Zbadaj ewolucję” to interesująca pozycja pozwalająca uzupełnić lukę w edukacji, poszerzyć horyzonty, poznać lepiej nauki przyrodnicze, metody prowadzenia badań, zdobyć podstawy wiedzy z genetyki. Poszerzanie wiedzy nie doprowadziło do całkowitego obalenia teorii, ale też nie potwierdziło twierdzeń Darwina. Publikacja pozwoli nam zrozumieć dlaczego po stu pięćdziesięciu latach trudno orzec prawdziwość twierdzeń Darwina.
Wielkim plusem jest obiektywne spojrzenie na ewolucję: rozważenie plusów i minusów, mocnych i słabych stron.
Publikację polecam wszystkim zainteresowanym naukami przyrodniczymi. Szczególnie przydatna będzie jako lektura uzupełniająca dla uczniów gimnazjów i liceów, którzy nie chcą ograniczać swej wiedzy do szkolnych podręczników.


1 komentarz: