niedziela, 12 października 2014

Dominik Antonik "Autor jako marka. Literatura w kulturze audiowizualnej społeczeństwa informacyjnego"http://www.universitas.com.pl/ksiazka/Autor_jako_marka__Literatura_w_kulturze_audiowizualnej_spoleczenstwa_informacyjnego_3368.htmlDominik Antonik, Autor jako marka. Literatura w kulturze audiowizualnej społeczeństwa informacyjnego, Kraków „universitas” 2014
Futurystyczny zapał twórców chcących wykorzystać nowinki techniczne i przewidujących niezwykłą rolę literatury oraz jej przekształceń dzięki powszechnej dostępności bez stawiania barier edukacyjnych było wizją i marzeniem, które spełnia się. Autorzy początków XX wieku zrobili wielki krok w stronę tworzenia własnych wizerunków oraz wychodzenia do czytelników, których z racji upowszechniania edukacji było coraz więcej. Pisarz już nie czeka na odzew ze strony czytelnika, ale wymusza na nim reakcję i zmusza do wejścia w dyskusję. Tworzenie obrazu swej niepowtarzającej osobowości pobudzało wyobraźnię czytelników i stanowiło swoistą autoreklamę, która miała przyciągać skandalem. Wychodzenie do odbiorców dzięki nowym technologiom jest intensywniejsze, a dzieła bardziej dostępne. Indywidualny kontakt pisarza z czytelnikiem przekształcił się w przemysł kulturalny, któremu muszą sprostać pisarze i wydawnictwa.
Dominik Antonik w swojej książce „Autor jako marka” uświadamia nam jak wielkie zmiany nastąpiły nie tylko od czasów Gutenberga, ale w ciągu ostatniego wieku w relacji twórców z odbiorcami. Dzieła, które dawniej miały być pomnikami przerodziły się w chwilowe wydarzenia mające pobudzić publikę do dyskusji, a następnie w samą dyskusję, która jest w mediach powszechna i dostępna. Antonik zwraca uwagę na zagrożenia i szanse, jakie niesie ze sobą nowy typ książek dostępnych w multimediach. Idea powszechności i łatwego dostępu nie jest łatwa do zrealizowania. Autor wskazuje kierunki rozwoju literatury.
Książka jest próbą uchwycenie przemian, jakie przebiegają w naszej kulturze i problemów istnienia literatury obok sztuki audiowizualno-informacyjnej. Liczne źródła wypowiedzi samych autorów, którzy od początków ubiegłego wieku stoją oko w oko z nową technologią niosącą nowe szanse, ale też wymagającą większego skupienia, przyciągania uwagi i pomysłowości twórców, których dzieła zyskują tylko chwilowe zainteresowanie.
Bardzo interesująca jest środkowa część książki opisująca zabiegi konkretnych twórców świadomie kreujących swój wizerunek. Podsumowaniem tego jest rozdział mający tytuł taki jak książka. Dominik Antonik w swojej monografii powoli przygotowuje nas do zapoznania się z jego wnioskami i zmusza do spojrzenia na zabiegi pisarzy z odmiennej perspektywy.
„Autor jako marka” to praca dla wszystkich, którzy z wielkim zainteresowaniem śledzą poczynania autorów od początków XX wieku, ich kolejne dzieła i zastanawiają się nad losem książek w nowych technologiach. Dzięki prostocie języka i rozległej wiedzy zawartej w tej pozycji czytelnik będzie mógł poszerzyć swoją wiedzę w oparciu o wskazówki autora.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz