Etykiety

sobota, 10 grudnia 2016

Stefan M. Kwiatkowski (red.) "Wybierz szkołę podstawową dla swojego dziecka"

http://ksiegarnia.pwn.pl/Wybierz-szkole-podstawowa-dla-swojego-dziecka,603194654,p.html
Stefan M. Kwiatkowski (red.), Wybierz szkołę podstawową dla swojego dziecka, Warszawa „PWN” 2016
Rodzic świadomy znaczenia wykształcenia dąży do wszechstronnego poszerzania przez dziecko horyzontów. Wybór najlepszej szkoły w okolicy, ważnych zajęć dodatkowych staje się priorytetem i główna rodzinna inwestycją. Jednak wybór wśród wielu ofert może nie być taki oczywisty jak sugerują powszechnie dostępne rankingi. Wybór właściwej ścieżki edukacyjnej dla dziecka wymaga znajomości dokładnej analizy umiejętności oraz niedociągnięć w nauce u dziecka. W tym mogą nam pomóc państwowe i prywatne placówki pedagogiczne i psychologiczne.
W książce „Wybierz szkołę podstawową dla swojego dziecka” pod redakcją Stefana M. Kwiatkowskiego podzielono na sześć rozdziałów. W pierwszym zatytułowanym „Organizacja i sposób zarządzania oświata w Polsce” znajdziemy bardzo ważne informacje dotyczące obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, jakie funkcje pełni szkoła, w jaki sposób zorganizowany jest system oświaty w Polsce, w jaki sposób finansowane są placówki oświatowe, ile kosztuje edukacja i gdzie można znaleźć wsparcie, kto i dlaczego wymyśla podstawy programowe oraz programy nauczania, w jaki sposób szkoła jest zarządzana i kontrolowana, jaka jest rola rodziców w edukacji, na czym polega sprawdzanie efektów kształcenia w określonej szkole.
Rozdział drugi pt. „Charakterystyka rozwojowa dziecka rozpoczynającego naukę w szkole, czyli co mówi o dziecku u progu I klasy współczesna psychologia rozwojowa” porusza ważne kwestie obserwacji etapu rozwoju dziecka. Agnieszka Olechowska przybliża czytelnikom wymogi dotyczące cech przeciętnego rozwoju fizycznego, zdrowotnego, ruchowego, poznawczego, i emocjonalno-społecznego dzieci na etapie nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Dzięki wskazówkom rodzic będzie potrafił zwrócić uwagę na ważne aspekty kształtowania młodego człowieka. Autorka pozwala zrozumieć, dlaczego pozornie nieistotne kwestie są ważne w ocenie całokształtu postępów dziecka.
„Publiczna szkoła podstawowa, czyli co nam gwarantuje państwo” Anny L. Brzywcej skupia się na informacjach dotyczących kto może założyć i prowadzić szkołę, jakie prawa regulują działalność szkół publicznych oraz jakie mamy rodzaje publicznych szkół podstawowych wśród, których nie zabraknie specjalnych, sportowych, ogólnodostępnych z oddziałami międzynarodowymi oraz artystycznych. Tu także znajdziemy informacje dotyczące darmowych podręczników lub wyprawki szkolnej. Nie zabraknie też bogatej bazy dotyczącej informacji, gdzie należy szukać rzetelnych danych dotyczących szkół w naszej okolicy. Zwraca także uwagę na koła zainteresowań, regulaminy szkoły, dostępność nauczycieli.
Rozdział czwarty będzie ważną pomocą dla rodziców szukających informacji o niepublicznych szkołach podstawowych. Wanda Pakulniewicz przybliża nam w jaki sposób oceniane są takie placówki, gdzie należy szukać informacji, jaka ofertę oferują tego typu szkoły, na co zwrócić uwagę. Poza cennymi informacjami dotyczącymi szkół kształcącymi zdolne dzieci znajdziemy tu również ważne wskazówki na co zwrócić uwagę w przypadku dzieci mających specjalne wymagania edukacyjne.
Piąty rozdział będzie niezwykle ważny temat edukacji domowej. Wanda Pakulniewicz zwraca uwagę na takie sprawy jak organizacja edukacji domowej oraz możliwości uzyskania zgody na takie kształcenie. Zwraca uwagę zarówno na zalety, jak i wady takiego kształcenia. Dla osób zainteresowanych tą forma edukacji zawarto informacje o wymaganych dokumentach, opinii niezbędnej do uzyskania zezwolenia oraz wiadomości o tym kto ponosi odpowiedzialność za organizację i efekty kształcenia domowego. Autorka pomoże czytelnikom w znalezieniu szkoły nadzorującej ten sposób kształcenia.
Szósty rozdział będzie niezwykle ważny dla wszystkich rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Agnieszka Olechowska wskaże czytelnikom na jakie elementy należy zwrócić uwagę w przypadku dzieci z trudnościami w rozwoju. Jeśli nie jesteśmy pewni konieczności posłania dziecka do takiej placówki znajdziemy tu również informacje gdzie i w jaki sposób uzyskać rzetelne dane dotyczące postępów edukacyjnych naszej pociechy. Autorka informuje nas dlaczego w przypadku dzieci ze specjalnymi wymogami kształcenie w odpowiednio dobranej placówce jest niezwykle ważny oraz jak ważne jest udostępnienie całej dokumentacji dotyczącej rozwoju dziecka.
Publikacja jest przemyślana i mimo różnych autorów tworzy spójną całość pozwalającą znaleźć czytelnikom interesujące ich informacje dotyczące kształcenia dzieci.
Praca będzie pomocna zarówno dla rodziców, jak i studentów kierunków nauczycielskich. Dzięki szerokiemu omówieniu możliwości edukacyjnej znajdą oni wskazówki dotyczące optymalnego kształcenia dzieci.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz