Etykiety

piątek, 21 lipca 2017

Leopold Blaustein "Wybór pism estetycznych"Leopold Blaustein, Wybór pism estetycznych, redakcja, Zofia Rosińska, Kraków „Universitas” 2005
Leopold Blaustein to filozof, którego pisma nie należą do najłatwiejszych, ale wejście w ich świat sprawia, że czuje się nad nimi zachwyt. Przebija przez nie przedwojenny rygor pism naukowych. Wśród jego mistrzów znajdziemy takich wielkich badaczy jak Kazimierz Twardowski, Kazimierz Ajdukiewicz i Roman Ingarden. Niewiele wiemy o życiu urodzonego we Lwowie w 1905 roku znawcę Husserla. Przez wojnę zaginęło wiele materiałów nad którymi prowadził badania i nawet sama data śmierci jest nieznana. Bardzo wiele o filozofie dowiemy się ze wstępu Zofii Rosińskiej umiejętnie wprowadzającej czytelników w świat wybranych pism badacza kładącego nacisk na oczytanie filozoficzne.
W książce znajdziemy pięć jego artykułów pojawiające się przed wojną w różnych czasopismach naukowych. Pierwszy przybliża sposób ujmowania przedmiotów estetycznych. Zetkniemy się tam z takimi twierdzeniami jak przedmioty imaginatywne, percepcja spostrzegawcza, imaginatywna i sygnitywna oraz przybliża teorię literatury Romana Ingardena.
Kolejne pismo „O naoczności jako właściwości niektórych przedstawień” przybliża czytelnikom problem odbioru sztuki oraz świata nas otaczającego. Blaustein pokazuje w jaki sposób funkcjonują różne elementy świata. Porusza kwestię wyobrażeń, doświadczeń, objaśnia naoczne przedstawienia, przedstawienia sygnitywne. W tym artyule znajdziemy interesujące spojrzenie na różne formy sztuki: od malarstwa, przez rzeźbę, muzykę, słuchowiska po filmy.
Trzecie pismo skupia się na przedstawieniach imaginatywnych. Czytelnik dowie się czym one dokładnie są, w jaki sposób funkcjonują, czym są przedmioty formalne oraz intencjonalne oraz fantomy. Istotną rolę odgrywa tu odbiorca nadający sztuce kształt przez indywidualny odbiór. W tym artykule najlepiej odbija się fenomenologiczne podejście Blausteina do sztuki.
Czwarte pismo pomoże w zrozumieniu symboli, alegorii, wykorzystania schematycznego przedstawiania. Natomiast w piątym dużo miejsca Blaustein poświęcił najnowszym wówczas sztukom: filmom. W piśmie tym podkreśla istotę wcześniejszych doświadczeń widza na umiejętność odbioru oraz sposób oceny filmów.
Całość jest bardzo interesująca i może być zaskakująca do czytelnika świadomego w jakich czasach powstały te pisma. Polecam osobom zainteresowanym zgłębianiem zagadnień estetycznych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz