Etykiety

wtorek, 4 lutego 2014

Lawrence Kohlberg

Lawrence Kohlberg urodził się 1927 roku w Bronxville, Nowym Jorku. Zmarł w kwietniu 1987 roku w niewyjaśnionych okolicznościach (ciało znalezione na bagnach).
Wychowany w poczuciu troski o innych podczas II wojny światowej został kapitanem statku przerzucającym Żydów przez brytyjską granicę w Palestynie.
Po powrocie z wojny rozpoczął studia na Uniwersytecie w Chicago. W ciągu roku uzyskał licencjat. Podczas kontynuowania studiów zainteresował się koncepcjami szwajcarskiego uczonego Jeana Piageta. Pod wpływem jego dzieł Kohlberg napisał pracę doktorską (ukończył w 1958 roku) dotyczącą rozwoju moralnego. W Chicago wykładał do 1968 roku. Po ślubie i narodzinach dzieci przeniósł się na Uniwersytet w Harwardzie, gdzie uczył edukacji i psychologii społecznej
Opracowana pod wpływem Jeana Piageta trzypoziomową teorię rozwoju moralnego. Każdy z poziomów posiada dwa stadia. Rezultatem końcowym jest ukształtowanie człowieka dojrzałego z klarownym poczuciem dobra i sprawiedliwości. Zgodnie z logiką rozwoju poznawczego żadnego ze stadiów nie można przeskoczyć. Nie wszyscy też osiągają najwyższe stadium. Większa część dorosłych dochodzi tylko do poziomu konwencjonalnego.
Poziomy rozwoju moralnego:
Poziom I - Przedkonwencjonalny (wiek przedszkolny i młodszy wiek szkolny) - dziecko kieruje się chceniem, tym, co dla niego przyjemne i przykre
Stadium 1 - Orientacja posłuszeństwa i kary - Egocentryzm. Reguły przestrzega się tylko po to, by unikać kary. To, czy czynność jest dobra i zła określają ich skutki. Punkt widzenia i interesy innych nie są brane pod uwagę.
Stadium 2 - Orientacja naiwnie egoistyczna - Relatywizm moralny. Działanie dobre to działanie, które ma na celu dobro własne a nie innych. Potrzeby innych są brane pod uwagę, jeśli rezultat ich działania jest korzystny dla własnego dobra.
Poziom II - Konwencjonalny (aprobata społeczna) (ok. 13-16 rok życia)- jednostka zaczyna orientować się w konwencjach społecznych, dopasowuje pragnienia do konwencji.
Stadium 3 - Orientacja "dobrego chłopca/dziewczyny" - Czynność jest oceniana jako dobra albo zła ze względu na intencje jednostki. Cenione są społecznie akceptowane standardy zachowania.
Stadium 4 - Orientacja prawa i porządku - Pojawia się szacunek dla autorytetów oraz przekonanie, że reguły społeczne muszą być przestrzegane. Zwraca się uwagę nie tylko na motywy działania jednostki, ale również na standardy zewnętrzne.
Poziom III - Postkonwencjonalny (zasady moralne, ideały) (powyżej 16 roku życia) - jednostka jest w stanie spoglądać na to, co w danym społeczeństwie jest konwencjonalne jako na konwencjonalne; jednostka może być autonomiczna moralnie, może porównywać własne zasady moralne z zasadami innych.
Stadium 5 - Orientacja umowy społecznej i legalizmu - To, co jest słuszne, zależy od opinii większości w danej grupie społecznej.
Stadium 6 - Orientacja uniwersalnych zasad sumienia - O postępowaniu decydują wybrane przez jednostkę zasady etyczne. Gdy obowiązujące prawo wchodzi w konflikt z tymi zasadami jednostka postępuje zgodnie z tymi drugimi.
Przykłady stadium dla poziomów rozwoju moralnego:
Stadium 1: Nie mówię brzydkich słów, ponieważ jeśli to zrobię to mama będzie na mnie zła.
Stadium 2: Jeśli kupię ciastka, to dostanę zabawkę.
Stadium 3: Nie jem w klasie, ponieważ to nie podoba się nauczycielowi.
Stadium 4: Nie mówię podczas jedzenia, ponieważ jest to jedna z zasad.
Stadium 5: Płacę podatki, ponieważ prawo tak nakazuje.
Stadium 6: Płacę podatki nie dlatego że takie jest prawo, lecz dlatego , że jest to słuszne.
 Źródła:

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza