Etykiety

środa, 9 stycznia 2019

II Studenckie Spotkania Filozoficzne „POWTÓRKA”

To już ostatni tydzień zgłoszeń na II Studenckie Spotkania Filozoficzne „POWTÓRKA”.
Impreza odbędzie się w dniach 14-16 lutego 2019, w zimowe ferie akademickie. Miejscem tegorocznej odsłony będzie Międzygórze w Masywie Śnieżnika (woj. dolnośląskie).

Studenckie Spotkania Filozoficzne opierają się na wspólnej pracy studentów, doktorantów i akademików. Zapraszamy studentów wszystkich lat i doktorantów do wygłoszenia referatów luźno nawiązujących to tematu spotkań - lub do uczestnictwa biernego. Akademicy podzielą się swoją wiedzą i kunsztem w ramach kilku wykładów i warsztatów lekturowo-translatorskich. Osnową Spotkań są jednak przede wszystkim wspólne dyskusje i wspólnie spędzony czas.

Spędzimy go w świetlicy na skraju jednego z najpiękniejszych lasów polskich gór. Będziemy tam rozmawiać: o powtarzaniu i powrocie, o wszelkich przejawach wzorczości, pierwotności i wtórności w filozofii, kulturze i literaturze – poczynając od platońskich wzorczych idei aż po nietzschańskie koło wiecznego powrotu i zwrot spekulatywny Quentina Meillassoux i innych filozofów współczesnych. Kiedy zmęczą nas dyskusje i rozważania, odetchniemy górskim powietrzem, spacerując po sudeckich szlakach.


Wykłady gościnne wygłoszą:

dr Ivan Dimitrijević (UW)
„Poznać siebie raz jeszcze: Platon contra Foucault”,

dr hab. Paweł Korobczak (UWr)
„Partytura Zaratustry. O powtórzeniu raz jeszcze”,

prof. Wojciech Kunicki (UWr)
„Konserwatywna rewolucja według Edgara Juliusa Junga - warsztaty translatorskie”,

dr hab. Krzysztof Pawłowski (Akademia Ignatianum w Krakowie)
„Najwspanialsza przygoda - powracanie świadomości refleksyjnej do źródła (Platon, Orygenes, Patańdżali)”,

dr Sergey David Sistiaga (Universität Erfurt)
"Reason between Dualism and Monism: Meillassoux' Parmenidean variations",

dr Maciej Zakrzewski (UPJPII w Krakowie)
„Totalna mobilizacja: akceleracja a System Zaufania Społecznego”.

Spotkanie, na które Was zapraszamy, to druga edycja projektu, który – jak się nam wydaje – okazał się udany; w ubiegłym roku toczyliśmy ożywione dyskusje wokół tematyki twórczości, stwórczości, pracy i techniki, urozmaicone wykładami gościnnymi na temat modeli podmiotu u Ernsta Jüngera i teologicznych treści ekonomii oraz transową podróżą przez platońską dialektykę. Mamy nadzieję, że z Waszym udziałem zdołamy rozwinąć tą formułę, a nasza wspólna myśl, zataczając coraz to szersze kręgi, odkryje nowe, niezgłębione dotąd obszary rzeczywistości.

Zgłoszenia uczestnictwa i propozycje referatów przyjmujemy do 15 stycznia. Więcej informacji na stronie wydarzenia oraz pod linkiem http://kronos.org.pl/powtorka


------------------------------
--------------------
BIBLIOTEKA KWARTALNIKA KRONOS
Quentin Meillassoux, Liczba i syrena. Rozszyfrowanie Rzutu kości Stéphane’a Mallarmégo
Piotr Nowak, Przemoc i słowa. W kręgu filozofii politycznej Hannah Arendt
Alain Badiou, Krótki traktat z ontologii przejściowej
Paweł Rzewuski, Filozofia Piłsudskiego
Luiza Brzostowska, O symbolu i obrazie
Voltaire, Filozofia historii
Idea i światopogląd (praca zbiorowa)
D.H. Lawrence, Apokalipsa
Martin Heidegger, Podstawowe zagadnienia filozofii
Giorgio Agamben, Idea prozy
Jan Tokarski, Zderzenia
Gilbert Murray, Eurypides i jego wiek
Bartosz Jastrzębski, Vestigia Dei
Wasilij Rozanow, Przez śmierć
Voltaire, Pisma przeciw Polakom
Catherine Malabou, Ontologia przypadłości. Esej o plastyczności destrukcyjnej
Jean-Claude Milner, Dzieło jasne. Lacan, nauka, filozofia
W.H. Auden, Starożytni i my. Eseje o przemijaniu i wieczności
Julien Offray de La Mettrie, Trzy rozprawy o miłości
Pierre Legendre, Fabrykacja człowieka Zachodu
François Souchal, Wandalizm rewolucji
Piotr Nowak, Puszka z Pandorą
Paweł Grad, O pojęciu tradycji
W.H. Auden, Wykłady o Shakespearze, wydanie II
Thesby de Belcour, Dziennik francuskiego oficera w służbie konfederacji barskiej i syberyjskiego zesłańca
Graham Harman, Książę sieci. Bruno Latour i metafizyka
Lew Szestow, Wielkie wigilie
Bernard Mandeville, Skromna obrona domów publicznych albo rozprawa o porubstwie
Piotr Nowak, Umieram, więc jestem
Carl Schmitt, Dyktatura
Historia filozofii politycznej, część druga
Jacob Taubes, Zachodnia eschatologia
Friedrich Georg Jünger, Perfekcja techniki
Voltaire, Słownik filozoficzny
Quentin Meillassoux, Po skończoności. Esej o koniecznej przygodności
Bronisław Świderski, Czepiam się Kierkegaarda
Wawrzyniec Rymkiewicz, Formy istnienia
W.H. Auden, Wykłady o Shakespearze
Piotr Nowak, Hodowanie troglodytów
Jan Tokarski, Czas zwyrodniały
Wasilij Rozanow, Odosobnione
Jonathan Lear, Nadzieja radykalna. Etyka w obliczu spustoszenia kulturowego
Piotr Graczyk, Maska i oko. Rozważania o tragedii, ironii i polityce
Ernst Jünger, Przybliżenia. Narkotyki i upojenie
Piotr Nowak, Podpis księcia. Rozważania o mocy i słabości
Jacob Taubes, Apokalipsa i polityka. Eseje mesjańskie
Wasilij Rozanow, Opadłe liście
Hannah Arendt, Pisma żydowskie
Pier Paolo Pasolini, Po ludobójstwie. Eseje o języku, polityce i kinie
Hannah Arendt, Wykłady o filozofii politycznej Kanta
Pierre Legendre, Zbrodnia kaprala Lortiego
Hannah Arendt, W.H. Auden, Drut kolczasty
Krzysztof Michalski, Zrozumieć przemijanie

KLASYCY FILOZOFII NIEMIECKIEJ / KOMENTARZE
Franz Overbeck, Finis christianismi. Wybór pism
Teologia niemiecka
Piotr Augustyniak, Istnienie jest Bogiem, ja jest grzechem

KLASYCY POLSKIEJ NOWOCZESNOŚCI
Spór o mesjanizm - tom II: Recepcja krytyczna
- część 1: Faza reakcji
- część 2: Faza rewizji
Psychoanaliza w Polsce 1909–1946
- tom I: Psychoanaliza i Polacy, Psychoanaliza i literatura, Psychoanaliza zbiorowości, Psychoanaliza kobiet
- tom II: Psychoanaliza stosowana, Psychoanaliza i filozofia, Psychoanaliza i historia
Anioł Dowgird, Kurs filozofii
- tom I: Logika
- tom II: Psychologia, Teologia przyrodzona, Filozofia moralna
Edward Abramowski, Pisma filozoficzno-psychologiczne
Spór o mesjanizm. Rozwój idei
Katastrofizm okresu międzywojennego
Stanisław Chołoniewski, Filozofia antysalonu

BIBLIOTEKA PLATOŃSKA
Platon, Eutyfron, przeł. J.M. Bocheński, komentarze: Gadamer, Gigon, Hadot, Lewis, Łosiew, Nowak, Rosen, Strauss, Tokarski

CORPUS PHILOSOPHORUM POLONORUM. PRZEKŁADY
Adam Gosławski z Bebelna, Rozprawa o osobie
Mateusz z Krakowa, Wyjaśnienie racji dzieł Bożych

------------------------------
--------------------
KRONOS metafizyka - kultura - religia
www.kronos.org.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz