Etykiety

niedziela, 18 stycznia 2015

"Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji" red. Diana Müller i Anna Sobczakhttps://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php#/book:show,5308,rozw%C3%B3j_i_jego_wspieranie_w_perspektywie_rehabilitacji_i_resocjalizacji
Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji, red. Diana Müller i Anna Sobczak, Łódź „Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego” 2013
Dysfunkcje fizyczne, intelektualne i społeczne wymagają szczególnej uwagi, środków oraz zaangażowania rodziców i szerokiego grona specjalistów, aby pozwolić rozwijającej się jednostce na możliwie samodzielne życie. To wymaga regularnego dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i odczuciami. Problem wykluczenia społecznego, izolacji, nie satysfakcjonującej jakości życia i walki z tym w przypadku osób niepełnosprawnych powraca w pracach wielu badaczy. „Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji” pod redakcją Diany Müller i Anny Sobczak jest kolejną pracą poruszają różnorodne problemy: od jąkania przez znaczną niepełnosprawność i konieczność radzenia sobie z nią przez rodziców dzieci po aspołeczne zachowania dzieci i rolę placówek resocjalizacyjnych. Zakres tematów oraz rozwiązań radzenia sobie z problemami jest rozległy. W wielu artykułach podkreślane jest znaczenie twórczej i fizycznej aktywności dzieci oraz ich rodziców. Autorzy wielokrotnie podkreślają również wielkie znaczenie rodziny w procesie rehabilitacji, która często bywa bardzo trudna i zapewniana w placówkach niewystarczająca. Specjaliści prowadzący zabiegi są tu raczej postrzegani, jako osoby, które mają pomóc rodzicom wyznaczać drogę ćwiczeń oraz realnie spojrzeć na umiejętności dziecka oraz akceptować dysfunkcje, które należy zniwelować.
We większości artykułach powraca problem zaangażowania rodziców, ich wielkiej roli i konieczności wspierania ich działań, co ma się przekładać na lepsze efekty terapii. Publikacja ta może być ważną pozycją dla rodziców, którzy w obliczu niepełnosprawności czują się zagubieni. Pozwoli ona nie tylko inaczej spojrzeć na dziecko i jego problemy, ale również zrozumieć własne uczucia oraz postawy.
Dla mnie szczególnie ważne były artykuły bezpośrednio dotyczące rodziców i ich sposobów radzenia sobie z niepełnosprawnością oraz sposobów motywowania się do uczenia dziecka samodzielności oraz dążenie do własnej samorealizacji. Artykuły te stały się dla mnie inspiracją do własnych obserwacji oraz konieczności postawienia kolejnych pytań. Moim zdaniem książka rodzi potrzebę przeprowadzenia badań nad społecznym wykluczeniem rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz ich umiejętnościami radzenia sobie z tą degradacją.
Publikację „Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji” pod redakcją Diany Müller i Anny Sobczak polecam specjalistom (rehabilitantom, pedagogom) i rodzicom dzieci niepełnosprawnych, a także urzędnikom i politykom. W przypadku tych ostatnich przy odrobinie refleksji można byłoby zniwelować wykluczenie społeczne, które jest cichą przemocą na jednostkach niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza