Etykiety

wtorek, 21 marca 2017

Catherine Faherty "Autyzm… Co dla mnie znaczy?"Catherine Faherty, Autyzm… Co dla mnie znaczy? Podręcznik z ćwiczeniami dla dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu, tł. Joanna Bilmin, Kraków „WUJ” 2017
Samoświadomość jest pierwszym krokiem do sukcesu. Zrozumienie siebie, mechanizmów działania, wyszukanie zalet, świadomość wad i poczucie, że inne nie znaczy gorsze. Każdy z nas potrzebuje poczucia własnej wartości. Diagnoza świadcząca o odbieganiu od normy, do której należą neurotypowi może stać się łatką obniżającą naszą wiarę w siebie, degradującą nasze zdolności, przekonującą, że nie posiadamy żadnych zdolności. W takiej sytuacji stawiane są osoby z różnymi formami zaburzeń. Do jednych z wielu należy autyzm.
„Autyzm… Co dla mnie znaczy?” to podręcznik z ćwiczeniami dla dzieci i dorosłych. Znajdziemy w nim rady, w jaki sposób rozmawiać i kształtować samoświadomość osób z autyzmem. Ćwiczenia można regularnie powtarzać, obserwować, w jaki sposób osoba, z którą prowadzimy terapię, żyjemy na co dzień zmienia swoje nastawienie do świata oraz siebie. Catherine Faherty pomaga odkrywać mocne strony, znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego pewne rzeczy nie działają, w jaki sposób wyglądają relacje społeczne, czym są i jak mogą wyglądać myśli różnych osób.
Książka oferuje bogaty zasób wiedzy, pomagającej rozwijać różnorodne umiejętności społeczne, dostrzegać komunikaty niewerbalne, przekazywania wiadomości, dzielenia się doświadczeniem, spostrzeżeniami oraz umiejętności odbierania go. Znajdziemy tam także praktyczne rady jak postępować w trakcie ataków, dlaczego panowanie nad emocjami przy osobie z autyzmem jest ważne, w jaki sposób uczyć uprzejmości. Autorka zachęca do eksperymentowania z różnymi metodami edukacji, sposobami organizacji przestrzeni pracy oraz nabywaniu samodzielności w pracy, wykorzystania technologii, kształtowanie umiejętności wykorzystania czasu wolnego, a także relacji panujących w szkole. Nie zabraknie tam również tematu osobistego asystenta, przygotowania materiałów dostosowanych do wymogów dziecka.
„Autyzm… Co dla mnie znaczy?” zawiera 12 rozdziałów, w których znajdziemy ćwiczenia dla osób z autyzmem, wskazówki dla rodziców oraz terapeutów. Pierwszy pomaga nam wejść w świat książki, sposobu korzystania z niej oraz pomoże zrozumieć czym jest autyzm. Drugi porusza kwestie doświadczenia zmysłowego. Pomaga zrozumieć, dlaczego otoczenia czasami może być drażliwe. Trzeci skupia się na sposobach myślenia, czwarty pomaga odkryć własne talenty, komunikować się z otoczeniem za pomocą własnej twórczości. Piąty pomaga w zrozumieniu relacji międzyludzkich, a szósty wyjaśnia czym jest rozumienie, w jaki sposób je kształtować. W siódmym mały czytelnik nabiera świadomości czym są myśli. Ósmy pomaga nauczyć się skutecznej komunikacji, odbierania bodźców z otoczenia, odczytywania sygnałów zawierających ukryte komunikaty. Dziewiąty pomaga zrozumieć i zorganizować przestrzeń w szkole. Jest to także bardzo ważny rozdział dla rodziców i nauczycieli. Pomoże im zrozumieć oraz zoptymalizować formalne nauczanie. Dziesiąty omawia przyjaciół, sposoby nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych. Odkryjemy również narzędzia pozwalające nawiązywać relacje. Jedenasty pomaga zrozumieć skomplikowany świat negatywnych emocji, a dwunasty skupia się na emocjach pozytywnych. Każdy z rozdziałów podzielony jest na ćwiczenia dla dzieci, ćwiczenia dla starszych czytelników oraz część dla rodziców i terapeutów. Poruszane tematy są dokładnie wyjaśnione, dzięki czemu pomagają osobom z autyzmem lepiej zrozumieć siebie oraz swoje otoczenie. Solidna, wielostronicowa publikacja będzie dobrym materiałem do ciągłej pracy. Z książki można korzystać wybiórczo, sięgać po tematy, które są dla dziecka ważne lub problematyczne. Do tych samych ćwiczeń można po jakimś czasie wrócić. To pozwoli na analizę zmiany osobowości dziecka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz