środa, 16 maja 2018

Zlot Filozoficzny Łódź 2018

Zapraszamy na XIV Zlot Filozoficzny, który odbędzie się w dniach od 30 czerwca do 2 lipca 2018 r. w Łodzi.
Zlot Filozoficzny jest konferencją naukową skierowaną do studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych zajmujących się filozofią oraz dziedzinami jej pokrewnymi. Konferencja organizowana jest co roku przez Ośrodek Badań Filozoficznych oraz jeden z lokalnych uniwersytetów. W tym roku organizatorem lokalnym jest Uniwersytet Łódzki.
Celem Zlotu jest zaprezentowanie stanu najnowszych badań podejmowanych w obszarze filozofii. Wydarzenie sprzyja integracji uczestników o różnym stopniu doświadczenia oraz pochodzących z różnych ośrodków badawczych. Podczas konferencji wystąpienia studentów i doktorantów towarzyszą wystąpieniom uznanych badaczy. W tym roku gośćmi Zlotu będą między innymi Witold Hensel, Zsófia Zvolenszky oraz Alfredo Vernazzani.
Po konferencji organizatorzy planują wydanie numeru specjalnego Internetowego Magazynu Filozoficznego HYBRIS z wybranymi tekstami uczestników.
Języki konferencji: polski, angielski.
Serdecznie zapraszamy do Łodzi!
Ważne terminy:
31 maja 2018 – termin nadsyłania zgłoszeń
06 czerwca 2018 – informacja o zakwalifikowaniu
15 czerwca 2018 – termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
30 czerwca - 2 lipca 2018 – KONFERENCJA
Strona ZLOTU: zlot.obf.edu.pl jest na bieżąco aktualizowana
W RAZIE PYTAŃ PROSZĘ PISAĆ POD ADRES:
zlot@obf.edu.pl 
Konferencja Zlot Filozoficzny 2018/Philosophers' Rally 2018 - zadanie finansowane w ramach umowy nr 762/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz