czwartek, 10 maja 2018

Andrzej Kisielewicz "Logika i argumentacja. Praktyczny kurs krytycznego myślenia"


Andrzej Kisielewicz, Logika i argumentacja. Praktyczny kurs krytycznego myślenia, Warszawa „PWN” 2017
Logika należy do jednego działu filozofii. Obok ontologii, epistemologii i etyki stanowi ważne narzędzie poznania świata, dlatego niezwykle ważne jest, aby uczniowie i studenci wchodzili w tajniki zasad logicznego myślenia pozwalającego lepiej uporządkować wiedzę, zweryfikować doświadczenia i je opisać w zrozumiały sposób, co przyda się w edukacji i praktyce badawczej.
Logika należy do jednej z bardziej wymagających, trudniejszych, ale bardzo przydatnych we wszystkich naukach dziedzin. Andrzej Kisielewicz w swojej książce „Logika i argumentacja” stara się zabrać w niezwykłą podróż pokazującą jej przydatność w życiu codziennym. Wprowadza nas w świat zagadnień oraz zasad logiki, pokazuje ich ważność oraz codzienne wykorzystanie. Dzięki autorowi czytelnicy odkrywają, że ta dziedzina nie tylko nie jest trudna, ale bardzo potrzebna w codziennym życiu.
Książkę podzielono na sześć większych części: 1) Argumentacja, 2) Logika praktyczna, 3) Język naturalny i znaczenie, 4) Metoda precyzowania i objaśniania znaczeń zdań, 5) Logika i retoryka, 6) Logiczna analiza rozumowań. Jak widać przekrój jest szeroki i pozwala na zawarcie wiedzy zarówno z rachunku zdań, obiektywizmu, sposobów oceny argumentacji, mechanizmów logicznego myślenia, metod logiki, różnych typów wnioskowania, metod naukowych, jak i zagadnień językoznawczych poruszających kwestię języka naturalnego i sztucznego, wieloznaczności, nieostrości znaczeń, znaczenie kontekstu, precyzji, objaśniania, znaczeń, twierdzeń matematycznych, praw nauki. Sporo miejsca poświęcono również retoryce, erystyce oraz analizy logicznej tekstów. W każdym rozdziale znajdziemy wprowadzenie, omówiono ważne pojęcia, a główne treści przepleciono interesującymi zadaniami, których rozwiązanie znajdziemy na dalszych stronach. To sprawia, że książkę trzeba czytać aktywnie, analizować podane sytuacje, wyciągać wnioski, łączyć wiedzę, obserwację z powstałymi problemami.
Ćwiczenia pozwalają na rozwiązywanie zagadek logicznych z refleksją na temat stosowanych metod, stosowanie tych metod do analizy argumentacji i rozumowania oraz prowadzenie dyskusji. Różnorodność zadań pomaga rozwijać umiejętność myślenia oraz wypowiadania się.
„Logika i argumentacja” Andrzeja Kisielewicza to interesujący i nietypowy podręcznik do logiki. Autor wprowadza nas w nowy, przystępniejszy sposób wprowadzania uczniów i studentów w świat krytycznego i logicznego myślenia niezbędnego do umiejętności weryfikacji napływających do nas informacji.
Po podręcznik mogą sięgnąć zarówno nauczyciele akademiccy, jak i studenci. Wykładowcy znajdą tu gotową ścieżkę nauczania przedmiotu bez konieczności bycia specjalistą z tej dziedziny. Wielkim plusem publikacji jest pokazanie znaczenia krytycznego myślenia w życiu codziennym. Uświadamia czytelników, że jest to dziedzina pozwalająca rozwijać umiejętności humanistyczne i również niezbędna w dziedzinach ścisłych. Kiedy już opanujemy podstawowe umiejętności na końcu podręcznika znajdziemy podstawy logiki formalnej, czyli coś, co w większości podręczników znajduje się na początku i sprawia, że adepci tej interesującej sztuki czują przerażenie oraz tworzy się w nich przekonanie, że będzie trudno. Tu najpierw wszystko w bardzo prosty sposób wyjaśniono, a następnie zachęca się do poznania tajników rachunku zdań.
Zdecydowanie polecam wszystkim, którzy chcą zgłębić wiedzę z logiki, nauczyć się analizować teksty, dostępne dane, myśleć krytycznie. Mimo, że jest to podręcznik akademicki to znajdziemy tu naprawdę prosty język, dzięki czemu czytelnik sam będzie mógł zgłębiać wiedzę.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz