Etykiety

poniedziałek, 23 października 2017

Kontrakt dobrego zachowania - ZESTAW

Bycie przedszkolakiem to bardzo poważna sprawa: trzeba nie tylko rozwijać swoją wiedzę, ale też uczyć się odpowiedniego zachowania w grupie i wśród obcych osób. O ile kilkulatek już zdaje sobie sprawę na co może sobie pozwolić w domu i w towarzystwie najbliższych to nie do końca zdaje sobie sprawę, w jaki sposób traktować innych w przedszkolu. „Kontrakt dobrego zachowania” to pewnego rodzaju pomoc pozwalająca wprowadzić  dzieci w świat odpowiednich zachowań i je im przypominać. Uniwersalny zbiór zasad obowiązujących w każdej grupie przedszkolnej sprawi, że normy społeczne obowiązujące w przedszkolu staną się dla dzieci jasne i pozwolą na szybkie oswojenie się z nową sytuacją, zaakceptowanie nowego otoczenia. Dzięki wywieszeniu w widocznym miejscu przedszkolaki mogą podchodzić i oglądać oraz odświeżać sobie normy. Takie widoczne dla dzieci treści są też bardzo dobrą pomocą dla nauczycieli, który będzie miał do czego się odwołać.
W teczce znajdziemy: Plakat formatu A2 prezentujący zbiór wszystkich zasad, 12 solidnych, śliskich kart formatu A4 zawierających po jednej zasadzie (czytelna ilustracja z podpisem, co pokazuje obrazek) oraz 24 karty, które można wykorzystać do grania w memory. W czasie poszukiwania par dzieci opowiadają co pokazują poszczególne ilustracje.
Na stronie wydawcy znajdziemy dokładną instrukcję do gry:
„Gra składa się z kart, na których znajdują się ilustracje z „Kontraktu dobrego zachowania”. Zadaniem dzieci jest wyszukiwanie par kart, na których znajdują się takie same obrazki. Dzieci mogą grać w nią w parach (losują obrazki naprzemiennie) lub też nauczyciel może organizować zabawę z całą grupą (obrazki losują kolejni ochotnicy). Przed grą należy przetasować karty i ułożyć je na równej powierzchni ilustracjami do dołu. Gracz powinien odwrócić jednocześnie dwie karty i położyć je obrazkami do góry, tak by wszyscy uczestnicy gry mogli zobaczyć, co się na nich znajduje. Jeśli dwie odwrócone karty okażą się takie same – gracz określa, jaka zasada jest na nich przedstawiona, a następnie odkłada je na bok i otrzymuje punkt. Jeśli dwie karty mają inne obrazki – odkłada je dokładnie na to samo miejsce, w którym się znajdowały, obrazkami ku dołowi. Gracze starają się zapamiętać, jakie ilustracje zostały ponownie zakryte, po to, aby zwiększyć swoją szansę na odnalezienie pasującej pary obrazków. Wygrywa uczestnik, który zgromadzi najwięcej par. W wariancie, w którym nauczyciel pracuje z całą grupą dzieci, rezygnujemy z elementu rywalizacji – ochotnik nie zatrzymuje kart dla siebie, lecz eksponuje je w widocznym miejscu. Uwaga! Gdy dzieci grają w parach – liczbę kart należy dostosować do ich możliwości i rozpocząć rozgrywanie od np. sześciu kart, stopniowo zwiększając ich liczbę w kolejnych dniach”.
Całość jest przemyślana, dostosowana do wieku oraz pozwala urozmaicić codzienne zajęcia przedszkolne.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza