Etykiety

czwartek, 21 stycznia 2016

Barbara Stanisławczyk "Kto się boi prawdy? Walka z cywilizacją chrześcijańską w Polsce"Barbara Stanisławczyk, Kto się boi prawdy? Walka z cywilizacją chrześcijańską w Polsce, Warszawa „Fronda” 2015
Doskonałym nośnikiem kultury jest religia, która nie wymaga racjonalnych wyjaśnień. Wystarczy, że jest, że się jej poddajemy i pozwalamy prowadzić objawionym prawom i wskazówkom. Zeświecczenie społeczeństwa stanowi swoiste zagrożenie dla jego jedności, ponieważ już nie liczy się dobro wspólne w imię wyższej idei, realizacji celu. Na pierwszy plan wysuwają się interesu jednostek. Zjawiska te wydają się nam nowe. Barbara Stanisławczyk w swojej bardzo obszernej (ponad 700 stron) książce pokazuje nam Polskę od początków zjednoczenia ziem polskich i przyjęcia chrztu. Uświadamia nas, że w naszej historii nie brakowało społecznego poświęcenia, dążenia do wolności nawet kosztem niewinnych dzieci, aby inne dzieci uchronić przed podobnym losem. W naszych dziejach nie brakuje wojen i przemian ideologicznych: postępowych i ortodoksyjnych. Wszystkie te wątki są poruszane, ale w czasie lektury należy pamiętać, że jest to książka ideologicznie prawicowa, czyli materiały są dobrane w taki sposób, aby pokazać złych Niemców, Rosjan, żydów, muzułmanów i wielu innych szkodzących prawdziwej Polsce. A jaka ona jest? Z tej perspektywy to kraj katolicki, oddany wierze w Chrystusa, pełniący swą misję.
Barbara Stanisławczyk uświadamia nas, ze pluralizm kulturowy niejednokrotnie stawał się przyczyną klęski. Śmiało stawia tezy, wyszykuje przykładów potwierdzających jej spojrzenia na upadek naszego kraju i rozbiory, które na nowo pozwoliły na kulturowe zjednoczenie jednostek. Ponadto w książce znajdziemy opisy różnego postrzegania patriotyzmu, jedności społecznej, dążenia do wspólnych interesów, budowania wspólnej tożsamości.
Autorka czerpie inspiracje zarówno z wyników polskich badaczy, jak i zagranicznych. Odwołuje się do tekstów poruszających problemy przemijania naszej kultury, zagrożenia, upadku cywilizacji.  W odpowiednim zestawieniu lektur nie boi się stawiać tez, których poparcie znajduje w dziełach wielkich filozofów, których teksty są pretekstem do refleksji nad sytuacją człowieka, jego miejscem w świecie, rolą Polaka i jego zadaniami. W książce nie zabraknie krytyki tworzenia rządów z ludzi przeciętnych oraz szukania autorytetów wśród idoli. Autorka zaznacza, że współczesne elity odziedziczyliśmy po komunizmie.
W publikacji znajdziemy wiele interesujących informacji, odesłań do źródeł, przywołania spojrzeń, które w codziennym dyskursie w mediach giną. Myślę, że publikacja jest bardzo dobrym uzupełnieniem, a nawet podsumowaniem obecnej dyskusji nad rolą Polski i Polaków, ich podziałami, i siłami, które jednak ich jednoczą. Na ile silne są te prądy? Czy uda przetrwać się czas kolejnych prób? Te pytania pozostaną bez odpowiedzi.
„Kto się boi prawdy? Walka z cywilizacją chrześcijańską w Polsce” Barbary Stanisławczyk polecam osobom zainteresowanym historią i polityką naszego kraju. Szerokie korzystanie ze źródeł, prowadzenie własnych analiz i podsumowań pozwalają spojrzeć czytelnikom na problemy, które obecne są we wielu kulturach: dążenie do ortodoksji jako przepis na przetrwanie cywilizacji.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza