Etykiety

wtorek, 11 października 2016

Wernisaż wystawy: POLSKA — KRAJ FOLKLORU?

grafika: Rita Walter-Łomnicka,Odwiedź Polskę, 1956, plakat, dzięki uprzejmości Muzeum Niepodległości w Warszawie
w piątek, 14 października o godz. 19
Otwarcie poprzedzi oprowadzanie prasowe o godz. 12
Czym była ludowość i sztuka ludowa w pierwszych latach powojennych w Polsce oraz pierwszych dekadach PRL-u? Jak posługiwała się nią „ludowa” władza? W jaki sposób zmieniał się jej status wraz z wprowadzeniem jej do muzeów i galerii? Jakie miejsce w świecie sztuki zajmował twórca ludowy — „inny”?
Polska — kraj folkloru? odpowiada na te i inne pytania, prezentując całą złożoność i niejednoznaczność tego kulturowego fenomenu. Ważny dla niej punkt odniesienia stanowi historia wystaw, które odbywały się w CBWA (obecnej Zachęcie — Narodowej Galerii Sztuki) w latach 50. i 60., a wśród nich głośny pokaz Inni przygotowany przez Aleksandra Jackowskiego.
Ekspozycja pokazuje wieś widzianą oczami etnografów, historyków sztuki, kolekcjonerów i artystów — sztukę ludową i ludowość jako reprezentację wsi w mieście. To w mieście bowiem decydowano, co jest ludowe, a co nie. Wystawa podejmuje temat instytucjonalizacji i centralizacji twórczości ludowej oraz jej propagandowego wykorzystania na niespotykaną przedtem skalę. Koncentruje się na niezwykłym zjawisku mezaliansu młodopolskiej chłopomanii z socrealizmem, a także samofolkloryzacji, czyli kreowania eksportowego wizerunku Polski jako „kraju folkloru”.
Ludowość i sztuka ludowa usytuowane zostają jednak także w znacznie szerszym kontekście — jako jedna z fundamentalnych kategorii, do której odwoływali się artyści nowocześni. Zainteresowanie sztuką ludową wiązało się bowiem z kluczowym dla modernizmu zwrotem do prymitywu jako źródła autentyczności, dziecięcej spontaniczności i fantazji.
kuratorka: Joanna Kordjak
współpraca: Katarzyna Kołodziej oraz Michał Kubiak, Marcin Lewicki, Jacek Świdziński
konsultacja merytoryczna: Ewa Klekot
projekt ekspozycji: Matosek/Niezgoda
projekt muzyczny w ramach wystawy: Antoni Beksiakpartnerzy wystawy: Filmoteka Narodowa, Muzeum Narodowe w Warszawie
udział specjalny: Fundacja Tchorek-Bentall
sponsor wernisażu: Freixenet
patroni medialni: Stolica, artinfo.pl
wystawa 16.10.2016 – 15.01.2017
Program filmowy towarzyszący wystawie od 16 października w kinie Iluzjon:
http://www.iluzjon.fn.org.pl/aktualnosci/info/751/kraj-folkloru-obrazy-wsi-w-polskim-kinie.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz