Etykiety

wtorek, 19 maja 2015

Georges Sorel "Rozważania o przemocy"
http://www.krytykapolityczna.pl/wydawnictwo/rozwazania-o-przemocy
Georges Sorel, Rozważania o przemocy, tł. Marek J. Mosakowski, wstęp Igor Stokfiszewski, Warszawa „Krytyka Polityczna” 2014
„Rozważania o przemocy” powstały na początku XX wieku, jednak czytając książkę Sorela odnosi się wrażenie, że jest ona rozrachunkiem z naszej teraźniejszości, w której siły robotników ścierają się z pracodawcami, a obie te grupy nie mogą przebić muru manipulacji politycznej, w której zręczni politycy wykorzystują wzajemne niezadowolenie i uchwalają kolejne niekorzystne dla obu stron ustawy w imię lepszego jutra lub zachowania pokoju. Georges Sorel w bardzo dobry sposób obnaża poczynania polityków tworzących złudzenie demokracji rządzonej przez elity, która w odpowiednim momencie zgarnęła władzę.
W pracy nie zabraknie analizy różnych rodzajów przemocy społecznej, zanikania pewnych nawyków klasowych nierówności, kult siły fizycznej i sprytu. Francuski myśliciel porusza temat bardzo ważny i powtarzany przez współczesnych obserwatorów życia społecznego: „Czy rewolucja musi być pełna przemocy?”. Pokazuje nam to, co po tylu latach powinniśmy doskonale wiedzieć: przemoc nie jest niczym dobrym, posiada więcej negatywnych skutków niż pozytywnych. Uświadamia nas również, że grupy głoszące hasła rewolucyjne po przewrocie tworzą kolejną elitę, wobec której należy stosować przemoc. Z takim podejściem akty nienawiści nie będą miały końca.
Wielkim plusem publikacji jest przystępność przekazywanych myśli oraz rozdziały tak skonstruowane, że nie trzeba ich czytać wszystkich za jednym razem. Można do niej zaglądać, przetrawiać za każdym razem kolejny fragment. To sprawia, że książka jeszcze bardziej osadza się w naszych realiach. Razem z nią możemy śledzić kolejne minione i aktualne poczynania polityków.
Książkę szczególnie polecam studentom i absolwentom kierunków humanistycznych oraz osobom zainteresowanych prądami politycznymi.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza