Etykiety

piątek, 5 marca 2021

"Gwiazdozbiór Pegaza 2021"

 

Na niebie już widać Gwiazdozbiór Pegaza 2021 zapisany złotymi zgłoskami. Książka ukaże się z okazji obchodów ŚWIATOWEGO DNIA POEZJI, stąd publikacja jest dwujęzyczna (polsko-angielska).
Wyd.
Poetariat
, Redakcja i projekt okładki- Magdalena Kapuścińska, Korekta -
Wojciech Janisio
,
Ewelina Duchnik
, Maja Kapuścińska, oprawa graficzna okładki - Paweł Olejnik.
Autorzy wchodzący w skład Gwiazdozbioru Pegaza 2021:
Kamil Dudek
,
Łucja Dudzińska
, Dorota Grochala (Setsuna Meiou-Ryś)
Małgorzata Hrycaj
,
Bartosz Jasiński
, Elżbieta Kęsiak (
Ela Kęsiak
),
Ewa Kaczmarczyk
,
Magdalena Kapuścińska
,
Monika Magda Krajewska
, Helena Trzcionka-Kryściak (
Malwina Lena Maria
), Alicja Kuberska,
Lilla Latus
,
Monika Maria
Milczarek, Damian Dawid Nowak,
Łukasz Nowakowski
,
Jakub Pokojowczyk
, Hanna Rozmarynowska (
Hanusik Rosmarinus
),
Eliza Segiet
, Aneta Kamila Sieradz, Joanna Słodyczka,
Adrian Szary
,
Piotrek Szczodry
,
Urszula Krajewska-Szeligowska
,
Joanna Wicherkiewicz
, Andrzej Wróblewski,
Agnieszka M. Złotkowska
, Izabela Zubko.
Autorami przekładów na język angielski poszczególnych wierszy, są:
Translated by:
©Ula de B. © Izabela Joanna Bazydło ©Mila Beaume ©Mariusz Borkowski ©Rafał Domagalski ©
Ewelina Duchnik
©Konrad Dudek ©Kalina Duszka ©Magdalena Guść ©
Małgorzata Hrycaj
©Kamila Jaszczak ©Jagienka Kamińska ©
Magdalena Kapuścińska
© Maja Kapuścińska ©Marek Kazmierski ©Katarzyna Kowarska © Alicja Kuberskaa ©
Lilla Latus
©Marek Marciniak ©Anna Mazur ©Monika Milczarek ©
Damian Dawid Nowak
©Marcin Pustkowski ©Nikita Szafrańskie ©
Urszula Krajewska-Szeligowska
©Elżbieta Wysakowska-Walters ©Anna Wrochna ©Andrzej Wróblewski ©
Agnieszka M. Złotkowska
A oto jej zwiastun...
Pegaz - czarny koń poezji (wśród antologii).
Pomyłką byłoby, nawet gdy się jest astronomem, mitologiem czy… poetą, dopatrywanie się na siłę w niniejszej książce poetyckich związków stricte z Gwiazdozbiorem Pegaza. Tytuł zbioru nie nawiązuje też wprost do tematyki zebranych tu wierszy (choć pojawiają się i takowe). Zbiór jest za to swoistym atlasem współczesnych poetów prologu trzeciego milenium, którzy swoim piórem próbują sięgnąć gwiazd.
Pochodzenie nazwy gwiazdozbioru wyjaśnia legenda, zrodzona w pomrokach dziejów, o dzielnym Perseuszu, który pozbawił Meduzę głowy (i nie chodzi na pewno o to, że się w nim zakochała). Krew Meduzy spłynęła do morza,
a z jej szyi wyskoczył śnieżnobiały i skrzydlaty koń - Pegaz.
Jeszcze inna legenda o Pegazie ma swoje korzenie w podaniach Fenicjan - starożytnych żeglarzy. To dzioby ich okrętów zdobił skrzydlaty koń z uzdą, którego nazywali PegaSus. O tym, że Pegaz miał skrzydła, możemy dodatkowo przekonać się także dzięki glinianym naczyniom oraz tabliczkom ludów Mezopotamii i Etrusków. Wreszcie ów skrzydlaty koń, wg mitologii greckiej, był ulubieńcem muz. Podobno w czasach rozkwitu antycznej Grecji bito nawet monety z wizerunkiem Pegaza. Teraz jego wizerunek pojawia się na okładkach poetyckich książek, nierzadko właśnie w towarzystwie muz, Apolla lub chociażby rzeczonych gwiazd.
Możecie, i słusznie, mieć wątpliwości co do tego, dlaczegoż to ten rzekomy Pegaz na okładce jest właściwie czarny. Otóż odpowiedź jest prostsza, niż komukolwiek mogłoby się wydawać – bo niniejszy zbiór to czarny koń wśród poetyckich antologii! Mit, co prawda, wspomina, że nasz rumak zrzucił już z grzbietu niejednego jeźdźca. Nie dotyczy to jednak autorów, których utwory znalazły się w niniejszej antologii.
Dzięki niej nie trzeba czekać aż do zmierzchu, ani korzystać z teleskopu, by wypatrzyć poszczególne ciała niebieskie naszego gwiazdozbioru. Wystarczy para okularów i otwarty umysł, aby poddać się sile przyciągania poezji spod znaku Pegaza.
Wydawca, redaktor, poetka
Pegasus – a dark horse of poetry (when it co-mes to anthologies)
No matter if you are an anstronomer, mythologyst or a poet, it would be wrong to read too much into relations between Pegasus Constellation and the poems of this publication. The title of this antology determines very little the subjects of selected poems (although there are some poems related to this topic). It can be said it is the collection of modern poets at the treshold of third millenium who strive to reach the sky with their poems.
The origin of the name of the constellation is expla-ined by the legend going back to the dark period of history and has it that a snow-white winged horse that sprang from the blood of the Medusa as she was beheaded by the hero Perseus.
Another legend about Pegasus has its roots in the tales of the Phoenicians - ancient sailors. A winged horse with a bridle was a decoraction of bows of their ships and was called Pegasus. Additionally, the clay vessels and tablets of the Mesopotamian and Etruscan peoples are best proof that Pegasus had wings. Finally, this winged horse, according to Greek mythology, was all Muses’ favourite. Apparently, in the heyday of ancient Greece, the coins with the image of Pegasus were minted. Nowadays its image appears on the covers of poetry books, often accompanied by Muses, Apollo or the stars.
You probably wander why the cover of this publication presents Pegasus in dark colour. The answer is easier than you may suppose. This collection of poetry is a dark horse when it comes to anthologies. The legend has it that a few riders were fallen off Pegasus nonetheless for the poets of this publication it will be a very safe ride.
This anthology proves that there is no need to wait till dawn or to use a telescope to meet celestial bodies of our constellation. It’s enough to put glasses on and stay openminded to experience the power of Pegasus poetry.
Publisher, editor, poetess
Translated by Magdalena Kapuścińska & Ewelina Duchnik


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz