Etykiety

poniedziałek, 23 lutego 2015

Andrzej Majer "Odrodzenie miast"https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php#/book:show,5828,odrodzenie_miast
Andrzej Majer, Odrodzenie miast, Łódź –Warszawa „WUŁ –SCHOLAR” 2014
Przemiany gospodarcze i społeczne przyczyniły się do przeobrażenia się terenów zamieszkałych przez ludzi. Małe i duże miasta rozrosły się, a tereny wiejskie często są wchłaniane w duży miejski organizm, co przyczynia się do wzrostu urbanizacji, kształtującej gospodarkę, przez co staje się ważnym obiektem badań. Przyjrzenie się przyrostowi terenów i ludności miejskiej, licznym obserwacjom różnych nauk pozwala na usystematyzowanie wiedzy o miastach, które swoją obecną formę zaczęły tworzyć w XIX wieku, kiedy liczna ludność sprawiła, że miasto-gród zostało ”rozsadzone”, a mury przestały być ważnym elementem. Miejskość była tam, gdzie wkraczał przemysł i usługi. Miasto dawało szansę na zatrudnienie inne niż na roli, łatwiejszego i bogatszego życia oraz mniej wymagającej pracy, co przekształciło się w rosnące zainteresowanie życiem w skupionej wspólnocie. Tworzenie praw i zasad funkcjonowania, rosnące i słabnące zainteresowanie miejskim życiem, przekształcanie terenów miejskich, wyznaczanie terenów przemysłowych, a następnie procesy sukcesji funkcjonalnych. Miasta kusiły, później odstraszały, by na nowo kusić.
‘Odrodzenie miast” Andrzeja Majera to publikacja podsumowująca badania dotyczące miast i procesów wokół nich przebiegających od początku XIX wieku. Jest to bardzo dobry podręcznik dla studentów socjologii, geografii i nauk pokrewnych, w których miasto i miejskość są ważnymi elementami. Monografia napisano prostym językiem, dzięki czemu może trafić do szerszego grona odbiorców. Polecam wszystkim zainteresowanym przemianami, jakim podlegają miasta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz