Etykiety

piątek, 20 lutego 2015

"Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i na początku XX wieku" red. Iwona Michalska, Grzegorz Michalskihttps://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php/bookslist:show,title
Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i na początku XX wieku, red. Iwona Michalska, Grzegorz Michalski, Łódź „Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego” 2014
Po wynalezieniu druku książki stały się dość powszechne, ale ciągle brakowało ogólnodostępnej edukacji. Zmiana sytuacji trwała bardzo długo, do tego na naszych ziemiach zderzyła się z edukacją zaborców, co przeradzało się w niechęć do nauki i wewnętrzne pragnienie pielęgnowania zwyczajów przodków. Polskie oficyny wydawnicze miały wyjść naprzeciw tym potrzebom podtrzymywania polskości w domach. Liczne podręczniki do nauki języka, historii i wielu innych przedmiotów pełniły misją szerzenia wiedzy i podtrzymywania tradycji. Bardzo dużą rolę w tym procesie odegrali wydawcy. Od nich zależało zaopatrzenie bibliotek, dostęp do wiedzy oraz nastawienie czytelników do książek.
W monografii pod redakcją Iwony Michalskiej i Grzegorza Michalskiego znajdziemy prace, które przybliżą nam działalność edukacyjną z przełomu XVIII wieku po pierwszą połowę XX wieku. Większość referatów dotyczy trudnego przełomu końca XIX i początku XX wieku. Autorzy zauważają w nich, że instytucje te (podobnie jak obecnie) nie były organizacjami charytatywnymi, dlatego musiały być nastawione na zysk. Przy okazji pełniły różne misje, wynikające z potrzeb społecznych.
Praca przybliża nam ówczesną sytuację kulturową, edukacyjną i gospodarczą, co pozwoli z nieco innej perspektywy spojrzeć na obecne działania instytucji wydawniczych. Polecam wszystkim zainteresowanych przemianami przebiegającymi na rynku wydawniczym. Monografia pozwala spojrzeć na historię naszego kraju z perspektywy walki o kulturę.
Wydano równeż:  „Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XX i początkach XXI wieku”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz