Etykiety

wtorek, 10 maja 2022

Joanna Osesik "Opowieści biblijne oczami kobiet"


„Biblia” to świat opowiedziany oczami mężczyzn, poddany ich osądom i wierze w ich nieomylność, siłę, rozsądek, dobre działanie. Kobiety są tam istotami słabymi, grzesznymi, istniejącymi dzięki swoim mężczyznom. To sprawia, że stają się częścią majątku mężczyzn. Jak ten brutalny, patriarchalny świat mizoginów mógł być widziany oczami wrażliwych, szukających dobrych rozwiązań kobiet odkrywających swoją cielesność i związane z tym konsekwencje, w jaki sposób budowały swoje otoczenie i jednocześnie ciągle powstrzymywały swoje emocje przed buntem wobec tyrani mężczyzn? W świat biblijnych kobiet zabiera nas Joanna Osesik, która tworzy opowieści, wycinki z życia postaci, które odegrały dużą rolę i często bezsilnie patrzyły na rywalizację między mężczyznami, bezsensowną przemoc w imię pozycji i udowodnienia własnej racji.
Autorka zabiera nas w świat Ewy przypatrującej się narastającemu konfliktowi między synami, ale też doświadczającej uroków brzemienności, rozterek związanych z porodem oraz zajmowaniem się bezradnym potomstwem. Mamy Noemi (żonę Jafeta będącego synem Noego) mierzącą się z tym, że ze względu na płeć jej zdanie nie jest brane pod uwagę, jej doświadczenie i wiedza umniejszane. Jest i Sara, żona Abrahama, borykająca się z wykluczeniem z powodu braku płodności, mierzącą się z pragnieniem macierzyństwa. Są Lea i Rachela – siostry, których serca zatruła zazdrość i zmusiła do knucia intryg. Mamy także Tamar, która w świecie rządzonym przez mężczyzn walczy o możliwość decydowania o własnym szczęściu, wyznaczająca ścieżki swojego życia.
Świat ukazany oczami kobiet nie jest taki prosty i zerojedynkowy. Widzimy ewolucję bohaterów, obserwujemy zmagania ich myśli, poszukiwanie dróg pozwalających żyć zgodnie z własnymi marzeniami, celami i rolami narzucanymi przez kulturę. Stajemy się świadkami różnych zmian społecznych i ich konsekwencji. Wchodzimy do świata, w którym wiele rzeczy jeszcze jest nieodkrytych, kobiety muszą same obserwować swoje ciała, wyciągać wnioski, podejmować wyzwania.
Rozterki kobiet pokazano tu w ciekawy sposób. Z jednej strony są one świadome tego, co narzuca im kultura, a z drugiej mają chęć buntowania się przeciwko niej. Dostrzegają jak wielki rozłam jest między prawami, jakie mają mężczyźni, a ich pozycją. Ciekawa lektura pozwalająca poruszyć wiele genderowych problemów, zabierająca w świat trudnych wyborów, miłości, poświęcenia i pytań o jego sens.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz