Etykiety

wtorek, 27 marca 2018

PROJEKT GRANTOWY „Turystyka i promocja Ujścia Baryczy”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” działające na terenie gmin: Góra, Niechlów, Wąsosz
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz